Nikolay’s Experience – Long term volunteering in Latvia

smokinya_nikolays-experience-long-term-volunteering-in-latvia_001


Още един от нашите отдадени доброволци – Николай, се завърна обратно в България, след като беше част от Европейския Корпус за Солидарност в Латвия, в продължение на 1 година.
Нека чуем мислите му за личния му опит:


“Работата ми с младежи подобри моите комуникационни умения. Усъвършенствах ползването на оборудването за катерачи и осъзнах важността на културната различност в екипа. Също така научих как работят Erasmus+ проектите и как да координирам сътрудничеството между хората. Имах шанса да опитам строителна работа и да усъвършенствам своите езикови умения. Това изживяване ме подготви за разнообразни предизвикателства и ме научи да се адаптирам бързо. Препоръчвам на всеки 17-годишен който не знае или се колебае какво иска да прави след училище да погледне Erasmus+ или EVS програми. Които според мен те карат да се чустваш повече като Европеец и ти дават незабравими спомени и запознанства.”


If you’re inspired to step into the shoes of our dedicated volunteers and feel ready for the meaningful journey of volunteering abroad, we invite you to connect with us. Your adventure begins by simply filling out this short form.

Once submitted, we’ll reach out to you shortly to explore together the opportunities that await you on the path of international volunteering.


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
  
 

Nikolay’s Experience – Long term volunteering in Latvia
Tags: