Метод и библиографияsmokinya_foundation-method-basic-synergy-personal-development-training-coaching_001


Метод на Фондация Смокиня


Фондация “Смокиня” е родена като естествен израз на вътрешен стремеж, страст и визия за принос към създаването на свят, който работи за всички с любов, грижа и сътрудничество.

Основен стимул в процеса на създаване на фондацията изигра метод, използван сред много организации с нестопанска цел и бизнеси в сферата на обучението – в цяла Европа, а също и отвъд.

Продължете да четете по-долу, за да научите за нашите методи, идеи, концепции и известна предистория на така нареченото „синергично“ обучение.

Накратко, нашият метод е свързан с онтологичния феноменологичен коучинг.


Тук може да видите видео материали от нашите дейности: https://smokinya.com/resources/videos/


Кога е вярно, че 1+1=3?

Хиляди хора в ЕС и отвъд се възползваха от методите на работа, възприети от Фондация “Смокиня”.

Ключовите елементи в нашия метод, се основавават на неформалното и самостоятелно учене чрез преживяване. Основното при тях е работата с контекст (средата, в която протича един обучителен процес). Какво означава това? Обръщаме голямо внимание на логистиката и целенасочено организираме обучителната среда, за да създадем подходящи условия за учене.

Обръщаме специално внимание на подредеността (на физическата среда и персонала), тъй като това е важно за създаването на подходящ обучителен контекст.

Когато мислим за „как?“, ние използваме контекста съзнателно и предоставяме максимално пространство за изразяване, където няма правилно, грешно, лошо или добро. Имайки това предвид, ние се грижим за безопасността и избягваме крайностите, но излизането извън зоната на комфорт се насърчава и подкрепя.

По този начин нашите участници имат безопасното пространство да изразят и изтъкнат всичко, което е вярно и важно за тях лично, или като група, в дадения момент. Докато това се случва, обучителите, асистентите и екипът заемат най-неутралната позиция, за да осигурят равнопоставеност, безопасна среда и пространство за изразяване и прозрения.

Обръщаме вниманието към участниците, тъй като вярваме, че, заедно и помежду си, те могат да научат много повече, отколкото да са концентрирани и заети с организаторите. За нас това е позиция на грижа, честност и еднакво внимание към всички.

Докато работим, не само нашите участници учат, но и помощният персонал, асистентите и обучителите също поставят свои собствени цели. Ние организираме и провеждаме обучения, защото искаме да се развиваме и искаме да споделим работещи практики и стратегии, които да подпомогнат нашите участници.

Съсредоточаваме се върху чистите наблюдения на това, което е, и избягваме, доколкото можем, оценки, тълкувания, сравнения или конкуренция сред участниците. Всеки има своя собствена скорост и темпо на учене и развитие. Фокусираме се върху автентичността, честността, почтеността и ясната комуникация.

Основни области на обучение и развитие в нашите програми са:
1. Лидерство и интегритет;
2. Автентичност;
3. Предприемачество;
4. Сътрудничество и приобщаване;
5. Ясна комуникация;
6. Лична отговорност;
7. Творчество.

1+1=3 е дефиницията за синергия – взаимодействието, или сътрудничеството, на двама или повече хора (организации, субекти и т.н.) за постигане на общ ефект, по-голям от сбора на отделните им елементи.

Някои елементи от метода, който използваме, включват:
– лекции и презентации;
– дейности на открито;
– водени визуализации;
– музика и танц;
– споделяне и обсъждане;
– симулации;
– ролеви игри;
– решаване на комплексни задачи;
– задания;
– задава на въпроси;
– казуси;
– разграничения;
– рефлексия върху ученето;
– изкуство и занаяти;
– театрални ситуации и др.

Работим по следните теми:
– лидерството като естествено себеизразяване;
– производителност;
– работа в екип и сътрудничество;
– ограничаващи концепции;
– предположения;
– лична отговорност;
– филтри на интерпретация;
– разрешаване на конфликти и др.

Нашата позиция е, че „Ние сме източникът на нашия опит, реалност и успех.“


Тук може да видите видео материали от нашите дейности: https://smokinya.com/resources/videos/


Какво е „обучение по синергия“, за което много хора са чували, но все още не са участвали?

Методът и подходът на тази програма има дълга история.
Идва от края на 60-те и началото на 70-те години в Калифорния, след това преминава през Южна Африка и Израел, за да достигне Европа в няколко форми.

През 2000 г. години методът на обучение беше привнесен от полето на стопанските организации в полето с нестопанските организации от група европейски младежки работници от Холандия, Унгария и Гърция.

25 години по-късно хиляди младежки работници, обучители, треньори, доброволци и хора, интересуващи се от своето лично и професионално развитие, са участвали в програми, използващи метода.
Програми се организират и изпълняват в България, Холандия, Унгария, Франция, Хърватска, Чехия, Италия, Румъния, Словакия, Литва, Австрия – но този списък не е изчерпателен.

Можете да сте чували за обучения с наименование „синергия“, „същност“, „прозрение“, „форум“ или „събитие“ – все разклонения с подобни основни процеси (дейности, методи, симулации). Всички те са изградени върху общи идеи и концепции.

В повечето случаи нашите програми са съфинансирани от програма Еразъм+, което ги прави некомерсиални и безплатни за младежите (може да има възрастови ограничения). Има и много независими отворени програми, които се рекламират и продават като платени програми и курсове.

В периода 2016-2018 г. обучител в мрежата ни проучи положителното въздействие и полезността на метода и неговите многоизмерни аспекти и защити успешно докторска степен. Дисертацията е достъпна във Факултета по социални науки на университета “Масарик” (катедра Социална политика и социална работа).

Обучение от този вид има проста, но въздействаща програма.

Първите 4-5 дни учим и практикуваме основно в класическа семинарна среда.

Често дните от 5 до 7 са посветени на практика и внедряване в ситуации от реалния живот извън семинарната среда (дейности на открито). А последните 2-3 дни посвещаваме на рефлексия, резултатите от обучението и постигнатите успехи. Също така планираме бъдещето, за да приложим новите прозрения на практика в живота си, за да повишим качеството си на живот и да ползваме нещата, които са ни били полезни.

Резултатите
Хората, които посещават нашите програми обикновено са склонни да споделят, че преживяването им е било много предизвикателно и в същото време крайно полезно.
И това е така за много хора, тъй като ние – обучителите и организаторите – поставяме под въпрос и на изпитание толкова много ограничаващи концепции и идеи, които нашите участници може да имат, но не са си давали сметка за това.

Като човешки същества ние сме склонни несъзнателно да преминаваме през житейски събития по автоматичен и несъзнателен начин.

Сред целите на обучението е да създадем осъзнатост за нашите идеи и разграничение между мисли и факти. Тъй като основната цел е да създадем повече успехи в живота си, докато се наслаждаваме. Винаги е по-лесно да говорим за това, отколкото да сме това.

Ето защо програмата е проектирана да работи на различни нива и да предостави възможност да наблюдаваме нашите собствени модели, ограничаващи вярвания, концепции и поведение и да практикуваме осъзнатост.

Сесиите на обучението също са предизвикателство, поради подхода на завършване на всяка сесия или процес до край. Ние не следваме типични модели на времеви интервали с кафе-паузи, както и нивото на прямота и честност, които демонстрираме, понякога могат да бъдат конфронтиращи в началото.

Това, което може да се изживее като конфронтация в този подход, е високото ниво на прямота, честност и директност. Забелязали сме, че най-конфронтиращите неща, които хората изпитват, са точно тези, които потискаме и не искаме да приемем и да се изправим пред тях.

По този начин програмата работи най-добре, независимо от образователния, социалния или културния произход на хората в групата. И до последния ден нашите участници съобщават за повишени нива на радост, жизненост, осъзнатост, увереност, енергия и стремеж да изразяват себе си по автентичен и честен начин. Често участниците се връщат у дома си с ясно съзнание и планират следващите стъпки – независимо дали са свързани с работа, образование, взаимоотношения или друго.

Тук също искаме да споделим една истина с вас: тези програми няма да разрешат всичко, веднъж и завинаги.

Нито подобен курс ще ви направи по-добър човек от всеки друг.

Дизайнът и целта на нашите програми и обучението за личностно развитие е да ви предоставим инструменти, да ви дадем пространство да изразите себе си и да практикувате използването на инструментите, за да създадете живота си така, както искате.

Но истинското обучение започва едва след края на последния ден от нашата програма.

Smokinya Foundation Basics

You may want to see our videos from our different programs:
https://smokinya.com/resources/videos/


Подход, основан на онтологичния феноменологичен метод на изследване

Онтологичният феноменологичен коучинг, често наричан онтологичен коучинг, е специализиран подход в коучинга, който се основава на принципи от онтологията и феноменологията, два клона на философията. Този метод е предназначен да помогне на хората да придобият по-задълбочено разбиране за техния начин на живот, мислене и взаимодействие със света. Ето основните компоненти на онтологичния феноменологичен коучинг:

Онтология: Онтологията в този контекст се отнася до изучаването на природата на битието. Онтологичният коучинг изследва как хората възприемат и преживяват света, вярванията и предположенията, които оформят тяхната реалност, и как тези фактори влияят на тяхното поведение.

Феноменология: Феноменологията е изследване на съзнателния опит и начина, по който индивидите интерпретират своите възприятия. В онтологичния коучинг се използва, за да помогне на клиентите да изследват своите субективни преживявания и значенията, които им придават.

Акцент върху езика: Езикът е основен елемент в онтологичния коучинг. Коучинг практиците работят с клиенти, за да идентифицират и деконструират езика, който използват, за да опишат своите преживявания. Това включва изследване на езикови модели, метафори и интерпретации.

Осъзнаване и саморефлексия: Основната цел на онтологичния коучинг е да повиши самосъзнанието на клиента. Това включва размисъл върху нечии вярвания, емоции, ценности и комуникационни модели, за да разберем по-добре как те оформят нечии преживявания и действия.

Контекстуално разбиране: Коучинг практиците помагат на клиентите да разпознаят влиянието на различни контексти върху тяхното поведение и вземане на решения. Като разбират тези контексти, клиентите могат да направят по-информиран избор.

Трансформация и учене: Онтологичният коучинг има за цел да улесни личната и професионалната трансформация. Клиентите често научават нови начини на съществуване, мислене и взаимодействие, които са в съответствие с техните цели и ценности.

Практическо приложение: Докато онтологичният коучинг се задълбочава във философските концепции, той също така предоставя практически инструменти и стратегии, за да помогне на клиентите да създадат значими и устойчиви промени в живота си.

Онтологичният феноменологичен коучинг често се използва в личностното развитие, лидерския коучинг и организационния коучинг. Той се фокусира върху подпомагането на индивиди или групи да разширят самосъзнанието си, да променят перспективите си и да правят съзнателни избори, които водят до по-пълноценен и ефективен живот. Това е холистичен подход, който отчита взаимосвързаността на езика, емоциите и действията при оформянето на реалността на човека.


Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност.


Фондация “Смокиня” е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.


Библиография и автори, които може да искате да прочетете:

Speaking Being: Werner Erhard, Martin Heidegger, and a New Possibility of Being Human

The Book of Est

EST: Playing The Game The New Way The Game Of Life

Language and the Pursuit of Happiness: A New Foundation for Designing Your Life, Your Relationships & Your Results

Games People Play: The Basic Handbook of Transactional Analysis

Systemic Coaching and Constellations: The Principles, Practices and Application for Individuals, Teams and Groups

Unlocking systemic wisdom: bringing key knowledge from constellations to the work floor

The Structure of Magic, Vol. 1: A Book About Language and Therapy

The Structure of Magic II: A Book About Communication and Change

Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming

The Collected Works of Milton H. Erickson, MD: Volume 1: The Nature of Therapeutic Hypnosis and the rest of the volumes

Provocative Coaching: Making Things Better By Making Them Worse

The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding

Acknowledging What Is: Conversations With Bert Hellinger

Leadership and Self-Deception: Getting Out of the Box

The Anatomy of Peace, Fourth Edition: Resolving the Heart of Conflict

Radical Honesty: How to Transform Your Life by Telling the Truth

Sleight of Mouth: The Magic of Conversational Belief Change

From Coach to Awakener

Strategies of Genius: Volume I and the rest of the volumes

I am Complete

The Hero with a Thousand Faces: The Collected Works of Joseph Campbell

Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do About It

The Effortless Entrepreneur: Six Success Accelerators For Intuitive Enterprise


Smokinya Foundation 2024 PIF