Клуб “Смокиня”


CLICK here for English

Клуб “Смокиня”

Нашата мисия

Във фондация “Смокиня” вярваме, че дейните, образовани и социално ангажирани млади хора могат да бъдат носители на промяната, от която Пловдив се нуждае, за да се превърне в мултикултурния център, който всички искаме да бъде.

В основата на нашата мисия е да водим и поддържаме координирани действия, които да спомогнат за изграждането на общност от млади хора, живеещи в Пловдив. В това пространство бихме искали, по структуриран, но в същото време приветлив начин, да споделяме вълнуващи идеи, да развиваме личностни умения и да срещаме съмишленици.

Приветстваме млади хора от всички сфери на живота да се присъединят към нас, за да израстваме заедно чрез следните дейности:

– Седмични тематични сбирки, последвани от питие и непринуден разговор;
– Ежемесечни еднодневни разходки из и около Пловдив;
– Семинари за личностно развитие;
– Граждански инициативи (почиствания, проекти за солидарност, доброволческа дейност …)
– Твоята идея тук 🙂 – като част от “Смокиня”, ще имаш възможността да инициираш и организираш свое собствено събитие.

Какво предлагаме:

– Приобщаваща и приемаща среда, където можеш да изградиш позитивни взаимоотношения и да придобиеш умения за цял живот;
– Шансът да бъдеш един от първите членове на общност, която ще формира младежката култура в Пловдив;
– Информация от първа ръка за възможности за международно обучение, които “Смокиня” предлага (курсове, младежки обмени, доброволчески програми).

Ти ли си нашата липсваща смокиня?

Свържи се с нас, ако:
– Живееш в Пловдив или планираш да се преместиш тук;
– Ако си на 16-35 години (но не се притеснявай, ако си по-голям/малък);
– Ако си усмихнат, отворен, толерантен и уважителен към другите;
– Имаш усещане за общност; искаш да учиш и израстваш заедно с останалите;
– Ако си ученик/студент, работиш или си търсиш работа…чувствай се добре дошъл да се присъединиш!

Свържете се с нас сега!

Къде?
ул. „Бетховен“ 12, 4000 Център, Пловдив

Кога?
Всеки четвъртък от 18:00 ч

Какво е планирано за този четвъртък?
Проверете го във Facebook събитието!Smokinya Club

Our mission

At Smokinya Foundation, we believe that vibrant, educated and engaged young people are the future change-makers that Plovdiv needs to truly become the multicultural hub we all want it to be.

At the heart of our mission is to lead and sustain coordinated actions to build a cohesive community of young people living in Plovdiv. Our efforts are directed to creating a space where we can gather – in a structured, yet friendly manner – to get inspired by exciting ideas, develop soft skills and just meet some like-minded people.

We welcome young people from all walks of life to join us in order to empower and support each other via the following activities:

– Weekly activity get togethers followed by a drink/chit-chat;
– Monthly one-day culture walks in Plovdiv or hikes around the city;
– Personal development workshops;
– Civic initiatives (in-city cleaning, solidarity activities, local community inclusion…)
– Your idea here 🙂 – as a part of Smokinya, you have the chance to initiate and organize your own event.

What we offer:

– A safe, inclusive and accepting environment where you can build positive relationships and learn skills for life;
– The chance to be one of the first members of a community that will shape the youth culture in Plovdiv;
– First-hand information about international learning opportunities that Smokinya offers (training courses, youth exchanges, volunteering projects).

Are you the missing leaf on our Smokinya tree?

Give us a shout if:
– You live in Plovdiv or you plan on moving here;
– You are between 16 and 35 years old (but please don’t shy away if you are older/younger);
– You smile, you are open-minded, respectful and tolerant to others;
– You have a sense of community; you want to learn and grow along with peers;
– You are a high-school/university student, you are working or in between jobs… you are welcome to join us!

We look forward to hearing from you!

Contact us now!

Where?
ul. “Beethoven” 12, 4000 Tsentar, Plovdiv

When?
Every Thursday at 18:00

What is scheduled for this Thursday?
Check it out on the Facebook Event!