Евродеск – Вдъхновява младите да изявят потенциала сиsmokinya_foundation-eurodesk-multiplier_002.jpg


Регистирайте се за ориентация, в която ще ви насочим и подпомогнем да откриете идеалната възможност!


Фондация “Смокиня” е Евродеск разпространител считано от април 2022 г.
На място в офиса ни всеки може да получи информация, насоки и оринтиране сред възможностите, които предлага Европейския съюз, както млади, така и пораснали.

Екипът ни разполага със задълбочени познания и опитност по европейски въпроси свързани с младежка сфера: образователна мобилност, обмен, доброволчество и други.

Фондация “Смокиня”
гр. Пловдив, ул. “Бетовен” №12, пк 4000


Регистирайте се за ориентация, в която ще ви насочим и подпомогнем да откриете идеалната възможност!

Полезни връзки:
Официален сайт на Евродеск
Евродеск България
Наръчник за младежи
За работещи с млади хора
Финансиране


Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност.


Фондация “Смокиня” е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.