Европейски корпус за солидарност – Силата на единството.smokinya_european-solidarity-corps_001.jpg


Регистирайте се за ориентация, в която ще ви насочим и подпомогнем да откриете идеалния проект!

Тук ще откриете информация за фондация “Смокиня” и предлаганите от нас възможности за младите хора между 18 и 30 години.
Прочетете и научете какви са възможностите, ползите и условията да се включите в напълно финансиран обмен между 2 и 12 месеца.

Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност. През последните 7 години сме подкрепили над 700 млади хора от България в над 120 проекта из цяла Европа.

Така също сме били домакини на 25 доброволци от 15 държави, които прекараха по 1 година в България, а отделно от това над 250 млади хора от цяла Европа бяха част от нашите обмени и обучителни курсове.

Фондация “Смокиня”
гр. Пловдив, ул. “Бетовен” №12, пк 4000Какво е доброволческа дейност?

Тези проекти са отлична възможност да помогнеш, където е необходимо, да усвоиш нови умения, да прекараш време в чужбина, да научиш език и изобщо – да се върнеш с незабравими спомени. И най-вече, да натрупаш опит и подобриш своето CV!

Темите са разнообразни, например: околна среда, здравеопазване, приобщаване, цифрови технологии, култура, спорт, здравословен начин на живот и със сигурност можеш да намериш нещо, което да отговаря на твоите интереси.

Можеш да избираш между индивидуална доброволческа дейност и дейност в екип.

Индивидуалната доброволческа дейност

 • може да продължи от 2 до 12 месеца
 • е на пълен работен ден (между 30 и 38 часа седмично)
 • дава ви възможност да участваш в ежедневната дейност на организация, която активно работи в полза за местната общност
 • обикновено е трансгранична, т.е. в друга страна, различна от тази България
 • в някои случаи може да участваш в дейност за по-кратко време (от 2 седмици до 2 месеца) – например за участници с по-малко възможности или с увреждания

Доброволческа дейност в екип
Ако не можеш да се ангажираш за дълъг период от време, но все пак желаеш да помогнеш на общността, разгледай възможностите за доброволческа дейност в екип, които:

 • може да бъдат с продължителност от 2 седмици до 2 месеца
 • са на пълен работен ден (между 30 и 38 часа седмично)
 • ви дават възможност да извършваш доброволческа дейност с хора от поне 2 различни държави
 • групата ще включва между 10 и 40 доброволци и в нея ще има хора с по-малко възможности
 • обикновено са извън България, въпреки че може да има и тук

Регистирайте се за ориентация, в която ще ви насочим и подпомогнем да откриете идеалния проект!


Подкрепящи и приемащи организации

Ако пътуваш в чужбина за индивидуална доброволческа дейност, участват 2 организации:
1. подкрепяща организация — със седалище в твоята страна, която ще ви помогне да се подготвиш за дейността в чужбина (тази организация преди се наричаше изпращаща организация).
2. приемаща организация – ще те посрещне и ще ви помага в страната на местоназначение.

Можеш да търсиш подкрепящи организации в базата данни за акредитирани / носещи знак за качество организации.

! Ако извършваш доброволческа дейност в екип, не се нуждаеш от подкрепяща организация.

Какво е включено?

 • Имаш допълнителна застраховка HENNER
 • Имаш достъп до редица услуги за подкрепа, като езикова подкрепа и обучение
 • Твоите основни разходи ще бъдат покрити (разходи за пътуването до и от мястото на проекта, за настаняване и храна)
 • Ще получиш сума за лични разходи (4-7 евро на ден в зависимост от страната)
 • Ако имаш специални нужди (например увреждане), свързаните с тях разходи също може да бъдат покрити
 • Обучение, подкрепа, сертификат

Как се извършва регистрацията?
1. Регистирайте се за ориентация с екипа на фондация “Смокиня”!
2. Ние ще ви дадем нужната информация, насоки и подкрепа.
3. Открийте подходящ проект и кандидатствайте.
4. След като бъдете одобрени, фондация “Смокиня” може да бъде вашата задължителна подкрепяща организация.
5. Участвайте между 2 и 12 месеца, докато учите, създавате спомени и приятелства, допринасяте към общността и света!

! Регистрацията за корпуса не ви гарантира участие в дейност, но е първата стъпка!

Регистирайте се за ориентация, в която ще ви насочим и подпомогнем да откриете идеалния проект!


Фондация “Смокиня” е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.


Фондация “Смокиня” е Евродеск разпространител.

На място в офиса ни всеки може да получи информация, насоки и оринтиране сред възможностите, които предлага Европейския съюз, както млади, така и пораснали.

Екипът ни разполага със задълбочени познания и опитност по европейски въпроси свързани с младежка сфера: образователна мобилност, обмен, доброволчество и други.


Полезни връзки:

https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/about_bg
https://youth.europa.eu/solidarity_en
https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/principles_bg
https://europeansolidaritycorps.bg/
https://youth.europa.eu/sites/default/files/2023_annual_work_programme.pdf
https://youth.europa.eu/d8/sites/default/files/inline-files/european_solidarity_corps_guide_2023_en.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_2022_-_guide_for_experts.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en

Открий акредитирани организации, които имат Знак за качество
Открий проекти по предпочитани теми
Официална Фейсбук група на ЕКС

https://youth.europa.eu/year-of-youth_bg

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2021-2030 г. АНГАЖИРАНЕ ОВЛАСТЯВАНЕ РАЗВИТИЕ
Европейска стратегия за младежката 2030 г.

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
Официален сайт на Евродеск
Евродеск България
Наръчник за младежи
За работещи с млади хора
Финансиране

 https://smokinya.com/wp-content/uploads/2023/01/smokinya-foundation-EUROPEAN-SOLIDARITY-CORPS-2021-2027-THE-POWER-OF-TOGETHER_teams-en.pdf

https://smokinya.com/wp-content/uploads/2023/01/smokinya-foundation_eu-emblem-rules_en.pdf