Екип

Ние сме Тишо, Анна, Мария, Валентина С., Светла, Ирина, Валентина Б., Давид, Маша, Игор, Марися.
Ние сме от различни и разнообразни направления като: хуманитарни науки, инженерни науки, бизнес, администрация, ИТ, изкуство и др.


smokinya_team_tihomir_003.jpg

Тишо
Тихомир Георгиев е бакалавър по История и магистър по Реторика и комуникация.
Той е учредител и главен младежки работник във фондацията. Опитен в стратегическото планиране, управлението на проекти и екипи, организирането и воденето на обучения. Той е част от външните експерт-обучители на НА ЦРЧР от 2014 г.

Тихомир е работил като доброволец от 2004 г.: в Природозащитен център гр. Карлово; АИЕСЕК България; Outward Bound България и в други нестопански организации в България и чужбина.

Тихомир Георгиев използва собствен уникален метод – “евристични решения“, който комбинира НЛП, коучинг, системен подход и констелации, психотелесна работа и др. Той е сертифициран НЛП Практик и коуч от Робърт Дилтс и Джудит Делозие и NLP Global Training and Consulting Community.


smokinya_team_anna_001.jpg

Анна
Анна Шипош е обучител с магистърска степен по Образователен мениджмънт от университета Eötvös Loránd в Будапеща. Има опит като стажант в Брюксел във Фламандското министетство на образованието, където е трупала опит в дизайна на образователни програми.
Тя е обучител и дизайнер на образователни програми от 2010 г., най-вече по темите: устойчивост и рециклиране, личностно развитие, коучинг, социално предприемачество. Тя е сертифициран НЛП Мастър Практик от Ричард Бандлър.
Анна е младежки работник и обучител във фондация “Смокиня”.


smokinya-team-maria_001.jpg

Мария
Мария Стефанова е учила бизнес, управление и туризъм във Великобритания. Тя е експерт в НПО сектора с опит в работата в Азия, Средиземноморието, Латинска Америка. Подпомагала е общностното развитие на икономически изостанали и географски отдалечени райони.
Мария е в Управителния съвет на фондация “Смокиня” от 2021 г.


smokinya_team-valentina-s_001.jpg

Валентина
Валентина Славчева е студент по психология с широки интереси в социалните науки, човешкото поведение и креативните начини за себеизразяване. Тя има специален интерес към коучинга като метод за подпомагане на младите да идентифицират и постигнат своите цели.
Валентина оказва допълнителна подкрепа на международен екип от доброволци във фондация “Смокиня” от ноември 2021 г.


smokinya_team-svetla_001.jpg

Светла
Светла Георгиева е магистър по Фотография. Тя е творец, който използва различни подходи на изразяване. Във фондацията тя е опитна с логистика и кетъринг, както и творчески и художествени акции.


smokinya_team-irina_001.jpg

Ирина
Ирина Митева е лингвист, преподавател по английски език и е учител по български език на нашите международни доброволци.


Valentina
Valentina comes from Italy with a background in international cooperation. She is a volunteer in a long-term project financed by the European Solidarity Cortps called EntrepreneurSHIP – Grab on your wave. Valentina arrived for a year in October 2021.


David
David comes from Spain with a background in European studies. He is a volunteer in a long-term project financed by the European Solidarity Cortps called EntrepreneurSHIP – Grab on your wave. David arrived for a year in October 2021.


Masha
Masha comes from Russia with a background in Music and Arts. She is a volunteer in a long-term project financed by the European Solidarity Cortps called EntrepreneurSHIP – Grab on your wave. Masha arrived for a year in October 2021.


Igor
Igor comes from Russia with a background in Telecommunications. He is a volunteer in a long-term project financed by the European Solidarity Cortps called EntrepreneurSHIP – Grab on your wave. Igor arrived for a year in November 2021.


Marisya
Marisya comes from Russia with a background in Psychology. She is a volunteer in a long-term project financed by the European Solidarity Cortps called EntrepreneurSHIP – Grab on your wave. Marisya arrived for 10 months in May 2022.


Smokinya Foundation wider circle of support


smokinya_trainers-pool-petya-chalakova_002.jpg

Petia
Petia Chalakova is an international trainer with 6 years of experience in non-formal education. Her specialties are critical and analytical thinking, environmentalism, social advertisement, civic society and social entrepreneurship. Her recent passion is non-verbal communication in horsemanship practices. She has degree in Philosophy and Sociology, Marketing and Advertisement, Semiotic and Linguistic. Petia has PhD in New Media Art Critique and is trainer and project designer in Smokinya Foundation.


smokinya_team_daniel_001.jpg

Daniel
Daniel Yordanow is an IT procurement professional with experience in youth work. He is keen supporter of youth and Erasmus+ projects and loves dancing and expression through physical movement. Daniel is AIESEC Bulgaria alumni and currently supports Smokinya Foundation logistically and as a mentor of volunteers.


Smokinya Foundation Board members


smokinya_team_anna_001.jpg

Анна
Анна Шипош е обучител с магистърска степен по Образователен мениджмънт от университета Eötvös Loránd в Будапеща. Има опит като стажант в Брюксел във Фламандското министетство на образованието, където е трупала опит в дизайна на образователни програми.
Тя е обучител и дизайнер на образователни програми от 2010 г., най-вече по темите: устойчивост и рециклиране, личностно развитие, коучинг, социално предприемачество. Тя е сертифициран НЛП Мастър Практик от Ричард Бандлър.
Анна е младежки работник и обучител във фондация “Смокиня”. Член на УС за 2021-2025 г.


smokinya-team-maria_001.jpg

Мария
Мария Стефанова е учила бизнес, управление и туризъм във Великобритания. Тя е експерт в НПО сектора с опит в работата в Азия, Средиземноморието, Латинска Америка. Подпомагала е общностното развитие на икономически изостанали и географски отдалечени райони.
Мария е в Управителния съвет на фондация “Смокиня” за 2021-2025 г.

smokinya_team_detelina_001

Диди
Detelina Momcheva is a marketing professional with vast experience among markets and industries. She holds a BSc degree in International Economic Relations and an MA in International Cultural Policy and Management. Beside her academic and career development she has been actively involved in various volunteering initiatives and NGOs such as AIESEC, Rotaract and Rotary Clubs, currently a leader in the Duke of Edinburgh International Award. She has successfully developed and managed different projects tackling environmental and social problems, especially ones concerning young people. She is a member of the International Synergy Network since 2014.
Board member of Smokinya Foundation 2016-2021.


smokinya_team_denitsa_002.jpg

Deni
Denitsa Matova is an experienced professional trainer in a business corporation in Bulgaria since 2010. She has a significant experience in working with youth within AIESEC and also had been an HR expert for a prominent Bulgarian IT recruiting company. She has worked on several volunteering international projects within AIESEC Bulgaria. She is a keen outdoor person, practicing hiking, mountain biking, birdwatching and rock climbing. Denitsa is part of the International Synergy Network since 2007.
Board member of Smokinya Foundation 2016-2021..


Smokinya Foundation Alumni Club


Viki
Viktoria came from Austria. She is professional social and youth worker from the Child and Youth Welfare Service.
Viki joined our team in November 2021 and stayed with us until Aug 2022.


smokinya-foundation-team_Elena_001.jpg

Елена
Елена Манолова е с широки интереси в кулинарията и творческите похвати за себеизразяване. Тя има интерес към интуитивните методи и подобряването на общителността на младите.
Елена бе стажант-координатор на местните ни инициативи в Пловдив и оказа допълнителна подкрепа на международните доброволци от април до август 2022 г.


Svitlana
Svitlana Skruibys came from Ukraine. She had experience in AIESEC, and a degree in international relations. She was a volunteer in a long-term project financed by the European Solidarity Cortps called EntrepreneurSHIP – Grab on your wave. Sveta arrived in January 2022, and left in March 2022.


Vladan
Vladan came from Bosnia and Herzegovina with a background in IT. He was a volunteer in a long-term project financed by European Solidarity Corps called The Balkan Highway – Volunteering project in Bulgaria. Vladan arrived for a year in December 2020.


Lois
Lois comes from France with a background in retail and management. He is a volunteer in a long-term project financed by European Solidarity Corps called The Balkan Highway – Volunteering project in Bulgaria. Lois arrived for a year in January 2021.


smokinya_team-kalda_001.jpg

Kalda
Kalda comes from Georgia with a background in business administration. She is a volunteer in a long-term project financed by European Solidarity Corps called The Balkan Highway – Volunteering project in Bulgaria. Kalda arrived for a year in November 2020.


smokinya-team-todor_001.jpg

Тодор
Тодор Мирчев бе стажант във фондацията през юни-юли 2021 г. Той учи Урбанизъм в Холандия.


smokinya-team-sonya_001.jpg

Соня
Соня Диева бе стажант във фондацията през юни-юли 2021 г. Тя е студент по лингвистика.


smokinya_team-radostyna_001.jpg

Radostyna
Radostyna came from Ukraine with a background in linguistics. She was a volunteer in a long-term project financed by European Solidarity Corps called The Balkan Highway – Volunteering project in Bulgaria. Radostyna arrived for a year in March 2020.


smokinya_team-rosa_002.jpg

Rosa
Rosa came from Spain with a background in biology. She was a volunteer in a short-term project financed by European Solidarity Corps called offLINE – from volunteer towards employed – Volunteering project in Bulgaria. Rosa arrived for four months at the end of September 2020.


smokinya_team-christine_001.jpg

Christine
Christine came from USA with a background in nursing. She was an independent volunteer who supported our daily operations. Christine arrived for three months in October 2020.


smokinya_team-teodora_001.jpg

Teddy
Teodora is a BA Drama and Social Science graduate from Kingston University, London. Originally from Sofia, Bulgaria. She spent 9 years living in the UK and working in various fields in order to gain management and creative experience while discovering what she wants to do in the long run. Recently came back to Bulgaria with the desire to explore life in her home country. Heavily involved with photography and other artistic genres. Worked for Smokinya Foundation as coordinator of a volunteer project.


smokinya_team_daniel_002.jpg

Daniel
Daniel Angelkoff feels influenced by many cultures and ideas as a citizen of the world. He loves to learn and also to share his knowledge with other people. His main occupations are connected with project management, entrepreneurship and tour-guiding. Daniel was project administrator at Smokinya Foundation in 2019.


smokinya_team-aleksandrs_001.jpg

Aleksandrs
Aleksandrs came from Latvia with IT background. He was a volunteer in a short-term mobility financed by Erasmus+ called offLINE – from volunteer towards employed – Volunteering project in Bulgaria. Aleksandrs arrived for a month in August 2020, and left in September 2020.


smokinya_team_fabrizio_002.jpg

Fabrizio
Fabrizio Gallo is a young entrepreneur, trainer and youth worker. He is from Northern Italy and was part of Smokinya Foundation being on a mobility through Erasmus for Young Entrepreneurs. Fabrizio was service design entrepreneur in Smokinya Foundation.


smokinya_team-melanie_001.jpg

Melanie
Melanie came from Germany and was a high school graduate. She was a volunteer in a long-term project financed by Erasmus+ called offLINE – from volunteer towards employed – Volunteering project in Bulgaria. Melanie arrived for a year in September 2019, and left in July 2020.


smokinya_team-ivaylo_001.jpg

Ivaylo
Ivaylo Petrov is Bulgarian with a background of IT. Though, he would best describe himself as a former chess player. He tries to follow his intuition which takes him to variety of domains and unexpected places as Croatia, Russia and Austria. Ivaylo was an intern at Smokinya Foundation in April-June 2020.


smokinya_team-mei-ling_001.jpg

Mei Ling
Mei Ling is an activist for environmental sustainability and a youth worker. She came from Germany and as a seasoned outdoor expert with keen interest in volunteering, healthy life-style and personal development. She did 2 months internship at Smokinya in 2020 and is a project manager and our German connection.


smokinya_team_agita_001.jpg

Agita
Agita came from Latvia with a background in IT. She was a volunteer in a long-term project financed by Erasmus+ called offLINE – from volunteer towards employed – Volunteering project in Bulgaria. Agita arrived for a year in April 2019, and left in March 2020.


smokinya_team_kristina_001.jpg

Kristina
Kristina came from Latvia with a background in journalism. She was a volunteer in a long-term project financed by Erasmus+ called offLINE – from volunteer towards employed – Volunteering project in Bulgaria. Kristina arrived for a year in April 2019, and left in March 2020.


smokinya_team_richard_001.jpg

Ricsi
Ricsi came from Hungary with a background in sociology. He was a volunteer in a long-term project financed by Erasmus+ called offLINE – from volunteer towards employed – Volunteering project in Bulgaria. Ricsi arrived for a year in June 2019, and left in February 2020.


smokinya_team_polin_001

Polin
Polin Donohoe has background in theatre and psychology. She is passionate about environmentalism, zero-waste and youth projects. Polin was administrative intern at Smokinya Foundation in 2019.


smokinya_team_vassilena_001.jpg

Vassilena
Vassilena Truncheva was a high school senior graduating in 2020. She was active in several fields whiles studying and was focusing on development of foreign language competences. Vassilena was teaching Bulgarian to Smokinya’s EVS volunteers.


smokinya_team_carmen_001.jpg

Carmen
Carmen Rivas came from Spain with a background in social work. She was a volunteer in a long-term project financed by Erasmus+ called iHIGHER – volunteering for youth participation and employability.
Carmen arrived for 12 months in September 2018, and left for home to continue with studies in August 2019.


smokinya_team_ilze_001.jpg

Ilze
Ilze Rozenberga came from Latvia with a background in music. She was a volunteer in a long-term project financed by Erasmus+ called iHIGHER – volunteering for youth participation and employability.
Ilze arrived for 12 months in September 2018, and left for home to continue with studies in August 2019.


smokinya_team_nikoleta_001.jpg

Nikoleta
Nikoleta Mihailova was a high school senior graduating in 2019. She is active in several fields whiles studying and is focusing on development of foreign language competences. Nikoleta speaks 4 foreign languages and was teaching Bulgarian to Smokinya’s EVS volunteers.

We learn and train for life. Contact us and find out what others say about us : )


Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност.


Фондация “Смокиня” е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.