Donate

Подкрепа е нужна винаги и тя има различни лица – доброволчество, про-боно услуги, дарения в натура или парични такива, материали и т.н. Винаги може да бъдете наши посланици, които разпространяват новините за нашата работа. В случай, че времето, мястото и обстоятелствата са такива, че не можете да се въвлечете активно, можете да ни изпратите вашето дарение.

Support is always needed and it can have many different faces – volunteering, pro-bono services, in-kind, financial donation, materials, or else. You can also always be our ambassador spreading the word of our work, too.
In case time, place and circumstances are so that you cannot involve, you can send us your donation.


Bank trasfer / По банков път

Smokinya Foundation // Фондация Смокиня
Municipal Bank, Plovdiv // Общинска Банка, Филиал Пловдив
Plovdiv, 70 Tsar Boris III Obedinitel Blvd. // гр. Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 70
IBAN BG14SOMB91301060274901 (BGN)
BIC: SOMBBGSF
Reference: Donation // Основание: Дарение


Описание / Description Сума

Дарение / Donation

Можете да въведете различна сума в полето / You can input a different number in the box

BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Или ни изпратете сума директно по PayPal // Or send us directly through PayPal clicking the button below.
 

Присъедини се и научи какво казват за нашите програми.

Join us and find out what others say about our programs.


Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност.


Фондация “Смокиня” е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.