Port of Call – Доброволческа възможност в Гърция

smokinya_port-of-call-volunteering-opportunity-in-greece_001.png


Искате ли да научите повече за ползите от нашите курсове? Натиснете тук:
https://smokinya.com/about/testimonials/


Група 1: 15/10/2020 – 14/12/2020
Порто Рафти, Гърция


Доброволчески екип (познат преди като “групов ЕДС”)
Група 1: 15/10/2020 – 14/12/2020
Порто Рафти, Гърция
Участващи страни: ЕС.
Краен срок за кандидатстване: 15 септ. 2020 г.


ВАЖНО! Първо прочетете наръчника за успешно кандидатстване.


Това е образователна мобилност. Изисква пълно внимание и участие.
Пътните разходи ще бъдат възстановени само на тези участници, които активно участват във всички фази, включително последващите дейности и разпространението на резултатите.

Защо да не прекараш 2 месеца в Гърция?
Зимата идва, корона-вируси, неприятни неща навсякъде…
Два месеца на интересни занимания в малката общност на Порто Рафти, участвайки в спортни дейности, модули неформално образование, подпомагане на жители с умствени увреждания и много други.

Имайте предвид, че участието ви може да бъде препятствано поради глобалната COVID-19 пандемия. Кандидатствайки, вие информирано поемате риск и отговорност да пазите себе си и околните. Фондация “Смокиня” ще подпомогне кандидатите да бъдат информирани. Фондация “Смокиня” не носи отговорност от за вашето здравословно състояние преди, или след доброволческата мобилност. Като участник, чие ще получите международна застраховка от CIGNA, но сте задължение да имате и ЕЗОК карта.

Port of Call | 2 месеца доброволчество (ESC)
Използвайте своите умения, докато насърчавате хора в нужда да намерят своя пътя

⚓️ Това е възможност за вас да бъдете част от доброволчески екип, който ще се събере в приградската среда на Порто Рафти, за да организира поредица от развлекателни и неформални учебни дейности за младите хора в местната общност и хора с психични проблеми, пребиваващи в пансиони.

▶ ︎ Бъдете част от тази общност за два месеца и се включете в някои от следните задачи:
– Разработване, улесняване и координиране на учебни дейности за групи (младежи и хора с умствени увреждания),
– Развиване на умения за управление, задачи и приоритизиране,
– Разберете принципите за споделяне със света и чрез социалните медии за работата, която вършите,
– Получете пространство и подкрепа, за да създадете нещо свое,
– Увеличаване на местната осведоменост по отношение на мобилността, учене и насърчаване на социалната ангажираност чрез Европейския корпус за солидарност

Важно
Задължителна среща за подготовка и ориентация: дата, час и място – ще бъдат оповестени само на одобрените кандидати.
Елате лично и научете за фондация “Смокиня”, програми Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност, подробности за проекта, разходите и, за да зададете всички свои въпроси.
Участието е задължително. Предлагаме вариант онлайн при невъзможност поради ковид-19 обстановката.

Искате ли да научите повече за ползите от нашите курсове? Натиснете тук:
https://smokinya.com/about/testimonials/


Повече информация: Информационен пакет

Такси и разходи
Това е финансиран проект по програмата на ЕК “Европейски корпус за солидарност”.
Настаняването, храна, материали, джобни пари и менторство ще бъдат осигурени.
Пътните разходи ще ви бъдат възстановени при представяне на изисканите от организаториа документи (всички оригинални пътни документи на хартия и в дигитален вариант). Няма такси.
Настаняването ще е в младежки център Iasis.
Вие ще получавате джобни пари, ваучери за храна за периода на престой.

Максимален лимит за възстановяване на пътни разходи за българи: до 180 евро в двете посоки на човек.
Фондация “Смокиня” съществува благодарение на стотици часове доброволчески труд на месец, както и парични дарения.
Фондацията ще спонсорира участието ви като няма да изисква никакви такси.

Имайте предвид, че участието ви може да бъде препятствано поради глобалната COVID-19 пандемия. Кандидатствайки, вие информирано поемате риск и отговорност да пазите себе си и околните. Фондация “Смокиня” ще подпомогне кандидатите да бъдат информирани. Фондация “Смокиня” не носи отговорност от за вашето здравословно състояние преди, или след доброволческата мобилност. Като участник, чие ще получите международна застраховка от CIGNA, но сте задължение да имате и ЕЗОК карта.

Изисква се базово познание по английски език, или френски, или гръцки.
Формуляр за кандидатстване.
Побързайте, местата са ограничени.
Краен срок за кандидатстване: 15 септ. 2020 г.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на: info@smokinya.com.

Абонирайте се за нашите известия.

Открийте ни и тук:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

Този проект е съфинансиран от програма Европейски корпус за солидарност на ЕС.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 

Port of Call – Доброволческа възможност в Гърция
Tags: