Smokinya Club | Cultural Night


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


Тази седмица празнуваме Деня на Европа с културна вечер, на която каним всички от всякакъв произход и вярвания да се присъединят към нас в празника, като споделят някои истории, ядат малко закуски и най-вече се забавляват!


📅 Дата: 9 май 2024 г
⏰ Час: 18:00ч
📍 Местоположение: ул. “Бетовен” 12, 4000 Пловдив, Центърв


Как да участвате:

➔Осигурете своето място за това вълнуващо събитие с формуляра за кандидатстване

➔Доведете приятели: Насърчете приятелите, семейството и колегите си да се присъединят към празнуването на този невероятен повод. Колкото повече, толкова по-весело!


Надяваме се да се видим този четвъртък по този специален повод!


This week we’re celebrating Europe Day with a cultural night, where we invite everyone from all backgrounds and beliefs to join us in the celebration, by sharing some stories, eating some snacks and most of all, having fun!


📅 Date: May 9th, 2024
⏰ Time: 6 PM
📍 Location: Ul. ‘Beethoven’ , 4000 Tsentar, Smokinya Attic


ВАЖНО! Първо прочетете наръчника за успешно кандидатстване.


How to Participate:

➔Application Form: Secure your spot for this event with the Application Form.

➔Bring Friends: Encourage your friends, family, and colleagues to join us celebrating this amazing occasion. The more, the merrier!


We hope to see you this Thursday on this special occasion!


Smokinya Club | Cultural Night
Tags: