Smokinya Club | Smokinya Birthday Celebration


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


Тази седмица празнуваме 8-мата годишнина на Smokinya, като организираме парти в нашия офис и каним всички да дойдат да го празнуват с нас. Ще имаме леки закуски, напитки и преди всичко ще се забавляваме, тъй като също така ще погледнем назад към всичко, което Smokinya е постигнало през последните 8 години.

📅 Дата: 25 април 2024 г
⏰ Час: 18:00ч
📍 Местоположение: ул. “Бетовен” 12, 4000 Пловдив, Центърв


Как да участвате:

➔Осигурете своето място за това вълнуващо събитие с формуляра за кандидатстване

➔Доведете приятели: Насърчете приятелите, семейството и колегите си да се присъединят към празнуването на този невероятен повод. Колкото повече, толкова по-весело!


Надяваме се да се видим този четвъртък по този специален повод!


This week we’re celebrating Smokinya’s 8th anniversary by having a party in our office, and by inviting everyone to come celebrate it with us. We’re gonna have snacks, drinks and above all fun, as we also look back to everything Smokinya has achieved in these last 8 years.


📅 Date: April 25, 2024
⏰ Time: 6 PM
📍 Location: Ul. ‘Beethoven’ , 4000 Tsentar, Smokinya Attic


ВАЖНО! Първо прочетете наръчника за успешно кандидатстване.


How to Participate:

➔Application Form: Secure your spot for this event with the Application Form.

➔Bring Friends: Encourage your friends, family, and colleagues to join us celebrating this amazing occasion. The more, the merrier!


We hope to see you this Thursday on this special occasion!


Smokinya Club | Smokinya Birthday Celebration