Push Pull – KineDok screening

fullimagename
[ENGLISH BELOW]


Ако имате време и обичате документални филми, които да обсъждате с други хора, това е възможност да прекарате една прекрасна вечер заедно с хора с подобни интереси.
Филмът, който ви предлагаме през ноември, е хърватският “Бутни/дръпни”.
Събитието е безплатно.

https://smokinya.com/wp-content/uploads/2021/11/smokinya_-kinedok_screening_push_pull_001-e1635765964449.png

Информация за прожекцията:
Кога: 17 ноември, 18:00 часа
Къде: Таванското помещение на “Смокиня”, ул. “Бетовен” 12, Пловдив 4000, трети етаж.
Времетраене: 61 минути

Поради ограниченията, свързани с COVID-19, можем да съберем до 12 души. Ако искате да си запазите място, моля, регистрирайте се на този линк.


За филма
Филмът показва различните нюанси на учебния процес – разпитване, викове, откровени заплахи, обещания, подкупване, запомнящи се речи, емоционални сдобрявания и впечатляващо слизане от сцена. Фокусът на целия този процес пада върху оценката, която е въпрос на живот и смърт.
Формалното образование ни изправя пред ужасни въпроси, но всеки трябва да премине през това, за да има бляскаво бъдеще, пълно със знания.

Гледайте трейлъра ТУК.

Оригинално заглавие: “Povuci-Potegni”
Режисьор: Невен Хитрец
Година: 2020
Озвучаване: хърватски
Субтитри: английски
Държава: Хърватска
Продуценти: Jaka produkcija, Kreativni pokret
Разпространение: Jaka produkcija

https://smokinya.com/wp-content/uploads/2021/11/smokinya_-kinedok_screening_push_pull_002-e1635766425974.png

Нашите партньори
KineDok е международна общност от нов вид, един уникален филмов клуб и платформа за алтернативно разпространение, която свързва зрителите със създателите на креативни документални филми.
Activist38 е българска филмова компания, основана от жени.

  

If you have the time, love documentaries, watching movies and discussing with other people, this is your chance to spend an extraordinary evening with other people with similar interests.
The movie we propose you in November is “Push Pull”, from Croatia.
The event is for free.

https://smokinya.com/wp-content/uploads/2021/11/smokinya_-kinedok_screening_push_pull_001-e1635765964449.png

Information about the screening event:
When: Wednesday 17th October, 6:00 pm
Where: Smokinya Attic, Ul. Beethoven 12, 4000 Tsentar, Plovdiv, Third Floor.
Duration: 61 minutes

Because of COVID19 Restrictions, we can accommodate up to 12 people. If you want to save a spot, please do so by registering via this link.


About the movie

The movie shows different shades of the learning process: inquisition process, shouting, open threats, promises, bribery, memorable speeches, emotional reconciliations and impressively walking out of the stage. The focus of this process is on the grade, which is a question of life or death.
Formal education confronts us with terrible questions but everyone has to pass through this to create a better future, full of knowledge.

Watch trailer HERE .

Original Title: Povuci-Potegni
Direction: Neven Hitrec
Year: 2020
Audio: Croatian
Subtitles: English
Country: Croatia
Production: Jaka produkcija, Kreativni pokret
Distribution: Jaka produkcija

https://smokinya.com/wp-content/uploads/2021/11/smokinya_-kinedok_screening_push_pull_002-e1635766425974.png

About our partners:
KineDok is a new kind of international community, a unique film club and an alternative distribution platform, connecting both the fans and makers of creative documentaries.
Activist38 is a female-founded film company from Bulgaria.

Push Pull – KineDok screening
Tags: