SOLO – KineDok screening

fullimagename


ENGLISH BELOW

Ако имате време, обичате да гледате документални филми и да ги обсъждате, това е възможност за вас да прекарате една необикновена вечер в компанията на хора с подобни на вашите интересни.Филмът, който ви предлагаме през декември, е “Соло”. Събитието е напълно безплатно.

Кога: 15 декември (сряда, 18:00 часа)
Къде: таванското помещение на Смокиня, ул. “Бетовен” 12, Пловдив
Продължителност: 84 минути
Поради ограниченията, свързани с COVID-19, можем да съберем до 12 души. Ако искате да си запазите място, моля, регистрирайте се на този линк.


За филма
Мартин П. е млад аржентински пианист виртуоз и композитор, който вследствие на срив 4 години по-рано, е пациент на El Borada – най-голямата и изтъкната, но и най-спорната психиатрична болница в Южна Америка. Детето чудо и най-обещаващият талант на своето поколение сега се опитва да намери начин да преодолее психическото си заболяване и да се върне към живота извън стените на болницата и на сцената, докато работи по новата си композиция “Enfermaria”. Филмът показва уникална, но и универсална история за вманиачаването по съвършенството и създаването, разказва за еволюцията на човешкото същество, което черпи силата си от собствената си крехкост.
Година: 2019
Държави: Чехия, Франция, Аржентина, Австрия
Озвучаване: испански
Субтитри: английски
Гледайте трейлъра: ТУК


Нашите партньори:

KineDok е международна общност от нов вид, един уникален филмов клуб и платформа за алтернативно разпространение, която свързва зрителите със създателите на креативни документални филми.
Activist38 е българска филмова компания, основана от жени.


If you have the time, love documentaries, watching movies and discussing with other people, this is your chance to spend an extraordinary evening with other people with similar interests.
The movie we propose you in December is SOLO. This activity is absolutely free.
When: 15 of December (Wednesday at 6 pm)
Where: Smokinya attic 12 Betoven Str.Plovdiv, Bulgaria
Duration: 84 min

Because of COVID19 Restrictions, we can accommodate up to 12 people. If you want to save a spot, please do so by registering via this link.


About the movie
Martín P. is a young Argentinian piano virtuoso and composer, who has been since his breakdown four years ago a patient of El Borda, the largest and the most notable but also controversial psychiatric hospital in Latin America. The child prodigy and the most promising talent of his generation is now trying to find a way how to overcome his mental disease and come back to life outside the walls of the asylum and on the concert stages while working on his new composition Enfermaria. Solo tells unique, yet universal story about the obsession with perfection and creation, narrating the evolution of a human being who draws his strength from his own fragility.

Year: 2019
Production Countries: Czech Republic, France, Argentina, Austria
Original Language: Spanish
Subtitles: English
Watch the trailer: HERE


About our partners:
KineDok is a new kind of international community, a unique film club, and an alternative distribution platform, connecting both the fans and makers of creative documentaries.
Activist38 is a female-founded film company from Bulgaria.


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

 

 

 

 

SOLO – KineDok screening
Tags: