Everything about Ukraine – A Cultural Evening

fullimagename


Everything that You want to Know about Ukraine
Date: 11th of November, 2020
Time: 19:00-21:00
Where: Peyka Cafe


Hello! My name is Radostyna and I am from Ukraine. Perhaps you will ask “Where is it?” or “What country is this?” and I will not be surprised, since recently I discovered the fact that foreigners know very little about Ukraine. My foreign friends often ask me about my country, so I decided to tell everyone about it and share with you the realities of life in Ukraine. Together with you we will go on a fascinating journey through the vastness of the largest country in Europe. You will discover it for yourself from a new side, as well as find out what kind of country it is and where it is, what is the Ukrainian language and what is its difference from Russian? Is it true what was shown in the TV series “Chernobyl” and what is still happening with the Crimea? We will touch on the topic of the conflict in Donbass and I will share with you different life hacks that you need to know if you want to visit Ukraine as a tourist and answer all your questions.
Dress code: elements of a combination of yellow and blue.

Because of COVID19 Restrictions, we can accommodate up to 15 people. If you want to save a spot, please do so by registering via this link.
Following the safety instructions, you can bring your own mask, keep a social distance of 2 meters, and stay at home if you do not feel good.

Russian Version:

Привет! Меня зовут Радостина и я из Украины. Возможно, вы спросите «Где это?» или «Что это за страна?» и я не удивлюсь, так как совсем недавно я открыла для себя факт, что иностранцы очень мало знают об Украине. Мои друзья иностранцы часто спрашивают меня о моей стране, поэтому я решила рассказать немного о ней и поделиться с вами реалиями жизни в Украине. Вместе с Вами мы отправимся в увлекательное путешествие по просторам самой большой страны Европы и Вы откроете ее для себя с новой стороны, а также узнаете что же это все-таки за страна такая и где она находится, что такое украинский язык и в чем его отличие от русского? Правда ли то, что показали в сериале «Чернобыль» и что же все-таки происходит с Крымом? Мы затронем тему конфликта на Донбассе и я поделюсь с вами разными лайфхаками,что нужно знать,если Вы хотите посетить Украину как турист и отвечу на все ваши вопросы.
Дресс-код: элементы комбинации желтого и голубого цветов.

Из-за ограничений COVID19 мы можем принять максимум 15 человек. Если вы хотите принять участие в нашем мероприятии, пожалуйста, зарегистрируйтесь по этой ссылке.
Следуя инструкциям безопасности, пожалуйста, не забудьте иметь при себе маску, соблюдать дистанцию в 2 метра и оставаться дома, если вы не чувствуете себя хорошо.

Bulgarian Version:

Здравейте! Казвам се Радостина и съм от Украйна. Може би ще попитате “Къде е?” или “Коя държава е това?” и няма да се изненадам, тъй като наскоро разбрах, че чужденците знаят много малко за Украйна. Моите чуждестранни приятели често ме питат за моята страна, затова реших да разкажа малко за нея и да споделя с вас реалностите от живота в Украйна. Заедно с вас ще тръгнем във увлекателно пътешествие из необятността на най-голямата държава в Европа и вие ще я откриете за себе си от нова страна, както и ще разберете каква държава е и къде е, какъв е украинският език и каква е разликата от руски? Истинско ли е това, което беше показано в сериал „Чернобил“ и какво се случва с Крим? Ще засегнем темата за конфликта в Донбас и ще споделя с вас различни лайфхакове, които трябва да знаете, ако искате да посетите Украйна като турист и да отговоря на всичките ваши въпроси.
Дрескод: елементи от комбинация от жълто и синьо.

Заради COVID19 ограничения, можем да приемем до 15 души. Ако искате да си запазите място го направете през този линк.
Следвайки указанията за безопасност, ви каним да носите своята маска, да държите социална дистанция от 2 метра и да останете вкъщи, ако не чувствате в добро здраве.


Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

Find us also at:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

Everything about Ukraine – A Cultural Evening
Tags: