Russian Meeting Club – Meeting Recap

fullimagename


RUSSIAN MEETING CLUB
Hosted by Peyka Cafe and Smokinya Foundation on 06 November 2020


On Friday 6th of November we had our first gathering of Russian Speaking Club! It was nice to meet all of you.
We got to know each other, talked about traveling, hobbies and our common passion – foreign languages, especially the Russian language and Russian culture.
Big thanks to Peyka Cafe for the space and cozy atmosphere and Smokinya Foundation for the opportunity to organize this club!
Thank you all for taking the time to visit us, the next meeting will take place on November 20.
Come and bring your friends, let’s speak Russian ☺

Written by Radosytna Borovyk

Russian
6-го ноября состоялась первая встреча нашего клуба! Было приятно увидеть столько новых лиц и познакомиться со всеми ☺
Мы узнали друг друга, поговорили о путешествиях, хобби и любви к иностранным языкам, особенно к русскому языку и русской культуре.
Спасибо @кафе Пейка за предоставленное пространство и чудесную атмосферу, также отдельное спасибо @Фонду Смокиня за возможность организовать этот клуб!
Всем участникам спасибо, что нашли время и посетили нас, следующая встреча состоится 20 ноября.
Приходите сами и приводите друзей, будем дальше практиковать русский ☺


Bulgarian

Първата среща на нашия клуб се състоя на 6 ноември! Беше много приятно да видя толкова много нови лица и да се срещна с всички ☺
Запознахме се, говорихме за пътувания, хобита и любов към чуждите езици, особено към руския език и руската култура.
Благодарим на @кафене Пейка за предоставеното пространство и чудесната атмосфера, също много благодаря @Фондация Смокиня за възможността да организирам този клуб!
Благодаря на всички, че отделихте време да ни посетите, следващата среща ще се състои на 20 ноември.
Елате със приятелите си за да практикуваме руски заедно ☺

Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

Find us also at:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

Russian Meeting Club – Meeting Recap
Tags: