Everything about Ukraine – Event Recap

fullimagename


Many thanks to everyone who joined and spent this evening with us!
Many thanks to @Peyka Cafe for the space and cozy atmosphere and Smokinya Foundation for making this event happen!

I hope you discovered Ukraine from a new and more interesting perspective, learned something new about its history and culture, and gained a better understanding of what kind of country it is and what is happening there now.

Thank you for your courage, for not staying indifferent to my story. I have received positive feedback from many of you. It inspires me to share more of my thoughts, feelings, and knowledge.
See you again at our next events!

Bulgarian:

Благодаря на всички, които се присъединиха и прекараха тази вечер с нас!
Много благодаря на @Кафене Пейка за простора и уютната атмосфера и @ Фондация Смокиня за домакинството на това събитие!
Надявам се, че сте открили Украйна от нова и по-интересна перспектива, научихте нещо ново за нея, за нейната история и култура и започнахте да разбирате по-добре каква държава е и какво се случва там сега.
Благодаря ви за смелостта, че не останахте безразлични към моята история. Това вдъхновява ме да споделя повече от своите мисли, чувства и знания.
Ще се видим отново на следващите ни събития!

Russian:

Спасибо всем, кто присоединился и провел этот вечер вместе с нами!
Большое спасибо @Peyka Cafe за простор и уютную атмосферу и @Smokinya Foundation за то, что это мероприятие состоялось!
Надеюсь, вы открыли для себя Украину с новой и более интересной стороны, узнали что-то новое о ней, о ее истории и культуре и стали лучше понимать, что это за страна и что там сейчас происходит.
Спасибо за вашу смелость, за то, что не остались равнодушными к моей истории. Я получила много теплых отзывов. Это вдохновляет меня на то, чтобы больше делиться своими мыслями, чувствами и знаниями.
До новых встреч на наших следующих мероприятиях!

Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

Find us also at:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

This program is co-funded by the European Solidarity Corps programme of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

Everything about Ukraine – Event Recap
Tags: