Обучителен център “Светло бъдеще”

smokinya_hp_126.jpg


Искаш ли да научиш за ползите от нашите курсове и обмени? Натисни тук: https://smokinya.com/testimonials/


Селското бъдеще е възможно, чрез образование и младежки дейности.

Фондация “Смокиня” е акредитирана по програма Еразъм+ за провеждане на образователни курсове и обмени в сферата на младежта. Също така фондацията е носител на Знак за качество по програма Европейски корпус за солидарност за провеждане на образователни доброволчески дейности като водеща организация.

В с. Мраченик екипът на фондация “Смокиня” има намерение да провежда редовни образователни курсове, обмени и доброволчески дейности. Имаме подкрепата и партньорства с колеги от над 50 организации от цяла Европа, но и отвъд ЕС.

Екипът ни е обучен и опитен в методиката на неформалното образование и учене чрез преживяване. Ползваме методи и похвати, които са съвременно достижение за учене, което поставя в центъра човека със своите знания, умения, компетентност и нужди.

В с. Мраченик фондация “Смокиня” ще ползва за база бившето училище “Христо Ботев”, което от 2007 г. е частна собственост. Училището има история, която си струва да бъде осветена, защото светлото бъдеще е възможно чрез образование.

Училището има богата история. Създадено е в периода 1845-1869 г. според архивна справка.

През 1926 г. то изгаря. В пожара изчезват завинаги архивът и важни документи. Старата сграда е била прекрасна и в тон с времето като архитектура.

До 1936 г. децата учат в различни частни къщи. Накъде там в края на 30-те отваря врати новата сграда на училището.

През 60-те години хората бавно започват да напускат селото. С желание да запазят населението и децата, през 1964 г. училището е разширено с доброволен труд от хората в селото и става пансион. През 1967 г. пансионът става дом за деца и юноши. В края на 60-те вече има 120 деца ученици, и 82 млади настанени в дома. Учителите са 17, 7 от които възпитатели.

През 80-те има още едно разширяване в западната част на сградата, но за съжаление през ~1986 г. училището затваря врати.

Научи повече за предстоящето през 2024 г. тук!

Видео от лагера през юни 2023 г. тук.

Прессъобщение за лагера през юни 2023 г. тук.

Малък дневник на лагера от юни 2023 г. тук.