Доброволчески лагер “Светло бъдеще“/“B.R.I.G.H.T. Future” в с. Мраченик

smokinya_bright-future-camp-press-release_009.jpg


Научете за ползите от нашите обмени и обучения тук: https://smokinya.com/testimonials/


Младежки доброволчески лагер “Светло бъдеще”/ “B.R.I.G.H.T. Future”
1-28 юни 2023 г.
с. Мраченик
Държави: България, Белгия, Холандия, Франция, Испания, Италия, Гърция, Финландия, Германия, Литва, Латвия, Северна Македония, Полша, Словакия, Босна и Херцеговина, Унгария, включително Турция, Египет и Грузия.


Фондация “Смокиня” проведе едномесечен младежки доброволчески лагер в село Мраченик със заглавие “Светло бъдеще”/ “B.R.I.G.H.T. Future”. Дейностите бяха между 1-28 юни 2023 г. и включваха: почистване на замърсени локации, облагородяване и почистване на двора на бившето училище в селото, дискусии за личностно развитие, помагане на местни хора (пренасяне на дърва, почистване, доброволчески труд), подпомагане почистването и поддръжката на обществени пространства (улици, детска площадка, църква). Освен това, младежите се включиха многократно в доброволчески розобер по покана на местен стопанин, а също и в почистването на места около селото, включително дерета с цел подобрено оттичане. Посетиха различни природни забележителности, включително считаното за лобно място на Хаджи Димитър – между с. Мраченик и с. Свежен в Средна гора.

Целта на проекта бе да върне младите сред природата и в малките населени места, следвайки Европейската стратегия за младежта 2030, а също и 11-те младежки цели на ЕС. По този начин да се подпомогне и обнови местната общност и среда. В процеса участниците ни имаха възможност да научат много за ползването на различни видове ръчни и градински инструменти, а също така и да общуват с местните и да обменят идеи, знания, да се сближат и да научат повече един от друг, за опита и културата си. Нещо повече, сред индиректните цели бе да откъснем за малко съвременните млади от интернет и мобилните устройства, за да се свържат помежду си и да преживеят тези седмици като малка общност.

Участниците в младежкия доброволчески лагер декларираха подобрени умения и нагласи като: работа в екип и задружност, положителна нагласа, радост от полагането на физически труд и допринасянето към общността в с. Мраченик, занижени нива на стрес. В рамките на проекта младежите имаха възможността да осъществят културен обмен, да придобият умения, да изградят доверие и силни връзки помежду си, да придобият осъзнатост за собствените си силни и слаби страни и да създадат истински приятелства помежду си, но и с местните хора.

Сред най-атрактивните и високо оценени бяха обучителните сесии, дейностите по поддръжка и почистване на двора на училището, срещите за дискусии и споделяне, творческите дейности и малката изложба и празник с местните хора, работата в екип и приноса към местните.

Също така голяма полза имаха участниците ни от гледна точка на: личностно развитие и професионална ориентация, подобрени междуличностни умения, създаването на истински приятелства, повишени нива на самооценка и увереност, улеснен междукултурен диалог и осъзнаване на собствените способности за лидерство.

Участниците заявиха във формата за обратна връзка, че сега имат положително отношение към международните младежки образователни проекти и мобилност, имат повече увереност и спокойствие да се справят с непредвидени обстоятелства, имат нови идеи и желание да организират свои подобни обмени и доброволчески акции в родните си места, а също желаят да се върнат отново в България и с. Мраченик.

Проектът бе одобрен и финансиран от Център за развитие на човешките ресурси и Програма Европейски Корпус за Солидарност на Европейската Комисия. В него участваха 30 участници от 16 европейски държави – България, Белгия, Холандия, Франция, Испания, Италия, Гърция, Финландия, Германия, Литва, Латвия, Северна Македония, Полша, Словакия, Босна и Херцеговина, Унгария, включително Турция, Египет и Грузия.

Освен това, фондация “Смокиня” успя да се свърже и набере безвъзмездна подкрепа в натура и парични дарения от частни и корпоративни дарители. В това число “Скания България” ЕООД, “ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, “METRO Cash & Carry България” ЕООД, “Монделийз България“ ЕООД. Нещо повече, 19 души от “Скания” се включиха в еднодневна акция и дариха времето и труда си в с. Мраченик, а 23 души от “Монделийз” се включиха в акция за почистване в близост велопарка и Гребна база в гр. Пловдив. Комуникационен партньор бе фондация “Герои на времето”, гр. София.


Научете за ползите от нашите обмени и обучения тук: https://smokinya.com/testimonials/


Съфинансирано от програма Европейски корпус за солидарност на ЕК.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.


Фондация “Смокиня” следва Дневния ред на ООН за младежта 2030, 11 Цели за младежта в ЕС, и Европейската стратегия в младежкия сектор за Ангажиране, Свързване и Овластяване. Ние сме отдадени да работим с принос към 17-те цели за устойчиво развитие на ООН.

Фондация “Смокиня” е акредитирана по програма Еразъм+ в сферата на младежта до 2027 г., както и сме носители на Знак за качество за Водеща организация до 2027 г. по програма Европейски корпус за солидарност.


Надолу можете да видите и научите по какви теми работихме по време на този младежки проект ЕКС Екипи. Създадохме много резултати и успехи, въпреки че не беше винаги лесно.


https://smokinya.com/2022/07/17-sustainable-development-goals-of-the-united-nations/


Запишете се за бюлетина ни.

 
 


 
 

Доброволчески лагер “Светло бъдеще“/“B.R.I.G.H.T. Future” в с. Мраченик
Tags: