Hiking Path | Smokinya Event in Mrachenik


Като част от дейностите на Фондация Смокиня в село Мраченик, които започнаха по време на предишния ни доброволчески проект „B.R.I.G.H.T Future” през юни 2023 г., екипът на Смокиня проведе събитие, в което маркирахме туристически път. Той започва от училището в Мраченик до връх Кадрафил в Сърнена Седна гора.

Единственият начин да проследите от къде сме минали е само по поставената маркировката, понеже на път за връщане събрахме всички намерени отпадъци. Сега тази туристическа пътека е готова да се използва от местните жители, всички заинтересовани ентусиасти и дори и от следващата група доброволци от чужбина, които ще са в Мраченик за предстоящия доброволчески проект „B.R.IG.H.T Future 2.0″. Всеки е приветстван да използва този маршрут, но и да се грижат за неговата чистота.

Благодарим на доброволците, включили се в това начинание!


As part of the activities of the Smokinya Foundation in the village of Mrachenik, which started during our volunteer project “B.R.I.G.H.T Future” in June 2023, the team of Smokinya held an event where we marked a tourist path. It starts from the school in Mrachenik to Mount Kadrafil in Sarnena Sedna Gora.

The only way to keep track of where we’ve come from is just the added marking, because on the way back we collected all the litter we found. Now this hiking trail is ready to be used by local residents, all interested enthusiasts and even the next group of inernational volunteers, which will be in Mrachenik for the upcoming volunteer project “B.R.IG.H.T Future 2.0”. Everyone is welcome to use this route, but also to take care of its cleanliness.

Thanks to the volunteers who joined this initiative!

Hiking Path | Smokinya Event in Mrachenik
Tags: