Smokinya Club – Picnic

FILENAMEHERE


FOR EN ⬇️

Здравейте, всички 😁

Този четвъртък планираме да си направим пикник край река Марица. Заедно ще хапнем, ще си поговорим, ще поиграем и ще се насладим на прекрасното, слънчево време ☀️

Къде?📍бул. Марица 104, Пловдив
Кога? 🗓 7 септември
В колко часа? ⏰ 18:00

Молим да носите хапване, което да споделите с другите, и вода💧

Регистрационна форма:
👉 Регистрирайте се тук

Ще се видим в четвъртък 🌿


Hello Everybody 😁

This Thursday we are planning to have a picnic next to Maritsa River. Together we will eat, talk, play some games and enjoy the beautiful, sunny weather ☀️

Where?📍bul. Maritsa 104

When? 🗓 7th September
What time? ⏰ 18:00

Bring some snacks to share with others and water 💧

Registration Form:
👉 CLICK HERE

See You on Thursday 🌿This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club – Picnic