Smokinya club | Board games


FOR EN ⬇️

Здравейте 😁

Този четвъртък организираме Вечер на настолни игрите в нашия офис! Заедно ще хапнем, ще говорим, ще поиграем и ще се насладим на вечерта заедно!

Къде? 📍 В нашия офис – ул. “Бетовен” 12, 4000 Център, Пловдив
Кога? 🗓 28-ми септември
В колко? ⏰ 17:30 часа

Молим да носите хапване, което да споделите с другите, и вода💧

Регистрационна форма:
👉 Регистрирайте се тук

Ще се видим в четвъртък 🌿


Hello Everybody 😁

This Thursday we organised board games in our office! Together we will eat, talk, play some games and enjoy the evening together! ☀️

Where?📍 Smokinya office | ul. “Beethoven” 12, 4000 Tsentar, Plovdiv
When? 🗓 28th September
What time? ⏰ 17:30

Bring some snacks to share with others and water 💧

Registration Form:
👉 CLICK HERE

See You on Thursday 🌿


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 


 

Smokinya club | Board games
Tags: