Smokinya Club 10 August | Basketball Match


FOR EN ⬇️

🏀 Този път екипът на Smokinya Ви кани да дойдете да играете баскетбол в Младежкия център! Не се притеснявайте, че не се изискват баскетболни умения – всички сме аматьори

Къде?📍 Младежки център – Ясна поляна 18, Пловдив
Кога? 🗓 10 август
В колко часа? ⏰ 18:00

💧 Не забравяйте да вземете спортни дрехи и бутилка с вода

Регистрирайте се тук:
👉 Кликнете тук


🏀 This time Smokinya Team invites You to come to play Basketball at Youth Centre! Don’t worry Basketball skills are not required – we are all amateurs

Where?📍 Youth Centre – 18 Yasna Polyana, Plovdiv
When? 🗓 10th August
What time? ⏰ 18:00

💧 Remember to take sports clothes and water bottle

Register here:
👉 CLICK HERE


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club 10 August | Basketball Match
Tags: