Smokinya Quest! Simeon Garden Hunt
FOR EN ⬇️

Хей! Искаме да ви поканим на Смокиня мисия! “Лов” в Симеоновата градина – нов Смокиня клуб организиран от екипа на Смокиня.
Присъединете се към нас в този лов на съкровища в красивия парк-градина на Цар Симеон, за да научите повече за неговата история и да създадете нови приятелства!

Къде? 📍 Централен площад пред старата поща
Кога? 🗓️ 24 август
В колко часа? ⏰ 18 ч.
Късмет!! 💎

👉 Регистрирайте се: Кликнете тук!

Ще се видим в четвъртък! 🍃Hey! we want to invite you to: Smokinya quest! Simeon garden hunt, a new Smokinya club organized by the team of Smokinya.
Join us in this treasure hunt in the beautiful Tsar Simeon garden, to learn about Its history and make new friends!

Where?📍 Central Square In front of the old post office
When? 🗓️ 24th August
What time? ⏰18:00

Good luck!! 💎

👉 Sign up: CLICK HERE

See You on Thursday!🍃This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Quest! Simeon Garden Hunt
Tags: