Smokinya Club – Board Games Evening

smokinya_boardgamesevening


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


😁 Здравейте, здравейте
😍 Тъй като на всички вас вечерта на настолните игри много ви хареса, клуб “Смокиня” се завръща с нова!

Къде?📍CoolDown
Кога? 🗓 9 март
В колко часа? ⏰ 18:00

😎 Запазете си датата, запишете се и се надяваме да се видим в четвъртък!
🤔 Идвате ли?

👉 Запишете се: Кликнете тук
👉 Събитие във Facebook: Кликнете тук


😁 Hello, hello
😍 Since You all enjoyed the Board Games Evening so much Smokinya Club is back with another one!

Where?📍 CoolDown
When? 🗓 9th March
What time? ⏰ 18:00

😎 Book a date, sign up and we hope to see you at Thursday!
🤔 Are You coming?

👉 Sign up: CLICK HERE
👉 Facebook event: CLICK HERE


Thanks to everybody for coming and playing games with us! We had so much fun and we hope that you also enjoyed the Board Games Evening!!!

See you at the next events,
Smokinya Team ❤️This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club – Board Games Evening