Smokinya Club – Video Games

Smokinya_club-video-games_001


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


👾 Хей, G@M€R$!👾

🎮 Ние много добре знаем колко обичате да се забавлявате и за това сме ви подготвили Смокиня клуб посветен на видео игри
Не се притеснявайте, не трябва да си нърд за да играете видео игри!

📌Фондация Смокиня
📆23 Март
⏰18:00

Моля изтеглете Among Us на телефоните си предварително (безплатно е!)

😎 Запазете си датата, запишете се и се надяваме да се видим в четвъртък!
🤔 Идвате ли?

👉 Запишете се: Кликнете тук
👉 Събитие във Facebook: Кликнете тук


👾 Hello G@M€R$! 👾

🎮 We know how much you like to have fun so it’s why we propose you a Smokinya Club on Video Games
Don’t worry you don’t need to be a nerd to Play video games!

📌Smokinya Attic
📆 23th March
⏰ 6pm

Please download Among Us on your phone before (it’s free!)

😎 Book a date, sign up and we hope to see you at Thursday!
🤔 Are You coming?

👉 Sign up: CLICK HERE
👉 Facebook event: CLICK HERE


Thanks to everybody for coming and playing games with us! We had so much fun and we hope that you also enjoyed the video games party!!!

See you at the next events,
Smokinya Team ❤️


Smokinya_club-video-games_003

This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club – Video Games