Фондация “Смокиня” е Евродеск разпространител

smokinya_foundation-eurodesk-logo_010.png


Евродеск – Вдъхновява младите да изявят потенциала си.

Заповядайте в офиса ни и научете повече за възможностите, които Европейският съюз предоставя на младите хора в Европа!

Фондация “Смокиня”
гр. Пловдив, ул. “Бетовен” №12, пк 4000


Фондация “Смокиня” е Евродеск разпространител считано от април 2022 г.

Регистирайте се за ориентация, в която ще ви насочим и подпомогнем да откриете идеалната възможност!


За Евродеск
Евродеск е най-голямата европейска информационно-консултантска мрежа, предназначена да подпомага младите хора в цяла Европа. Създадена по препоръка на Европейската комисия, мрежата предоставя актуална информация относно възможностите за доброволческа служба, за работа, за обучение, за пътуване, за стаж, за участие в състезания, в конкурси и в други алтернативи на образование и обучение.

Евродеск se състои от информационни бюра, които работят в единна мрежа чрез сходни методи, принципи и технологии. ориентирана към младежта. Мрежата работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, част е от официалния им интернет портал и от Програмата „Еразъм+“.

 

Мрежата работи с:

– Ученици
– Младежи
– Студенти
– Преподаватели
– Социални работници, работещи с младежи
– Неправителствени организации и общински структури и звена, ангажирани с младежки.

 

Евродеск предлага:

– Безплатни отговори и съвети по въпроси, свързани с Европа;
– Отговори на въпроси за европейската образователна Програма „Еразъм+“;
– Интернет достъп до европейска информация;
– Осигуряване и превод на информация и новини, предназначени за Европейския младежки портал ;
– Специално разработени информационни средства и подкрепа за професионалисти, работещи с млади хора и с европейска информация;
– Интернет дискусионен форум;
– Обучения за професионалисти, които работят с млади хора и с европейска информация;
– Периодични публикации, касаещи европейската информация за млади хора;
– Промоция и представяне на европейска информация.

 

Информацията на Евродеск касае следните области:

– Възможностите за образование, обучение и работа в цяла Европа;
– Действащите европейски програми, които предоставят финансова помощ;
– Инициативите, проектите и партньорите от цяла Европа;
– Теми, касаещи младите хора – здраве, работа, свободно време и т.н.;
– Контакти на институциите и организациите, имащи отношение към упоменатите обществени сфери;
– Достъп до база данни, свързана с политиката на ЕС, налични програми и документи в рамките на ЕС, както и с всички теми, свързани с младежта.

 

Мрежата в България

В Европа съществуват над 900 местни бюра Евродеск, които ежедневно предоставят информация по телефон, електронна поща или на място, като ние сме едно о тях! В България Евродеск е част от Центъра за развитие на човешките ресурси и Програма „Еразъм+”. Националната мрежа обхваща 19 регионални точки в цялата страна, които включват както общински, така и неправителствени организации. Ние, като регионална точка на Евродеск, отговоряме на запитвания, свързани с достъп – чрез Евродеск информация – и е насочена към всички млади хора и свързана с въпросите, които ги вълнуват.
 


Повече информация за Евродеск можете да намерите на:
www.eurodesk.eu – интернет страница на мрежата Евродеск на европейско ниво.
www.eurodesk.bg – интернет страница на Евродеск България
И, разбира се, тук при нас!


При въпроси и запитвания: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

 

 

 

 


 

Фондация “Смокиня” е Евродеск разпространител
Tags: