Какво е това доброволчество?

smokinya-foundation_what-is-that-volunteering-esc-solidarity_002.jpg


Искаш ли да научиш за ползите от нашите обмени? Натисни тук: https://smokinya.com/testimonials/


Фондация “Смокиня” допринася за създаването на свят, който работи за всички.
В основата си ние действаме от любов, грижа и сътрудничество.

Към края на 2022 г. имаме изпратени 5 български младежи в Латвия, Франция, Хърватия.
⬇⬇⬇ Вижте надолу какво споделят те! ⬇⬇⬇


Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност.


Фондация “Смокиня” е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.


Фондация “Смокиня” до момента е създала възможност за над 600 образователни мобилности: обмени, обучения, доброволчески програми. Над 600 млади хора ни се довериха, пътуваха, участваха и учиха в над 120 проекта в повече от 30 държави. Много от тях дариха от времето си, или малки суми, с които съществуването на фондацията през последните години бе подпомогнато и ангажимент на всички, които се докоснаха до дейностите ѝ.


Сашо и Ники са в Латвия и са част от младежка организация, която работи изключително сред природата.


Ели също е в Латвия и работи в организация, която е в сферата на активизма и човешките права.


Искаш ли да научиш за ползите от нашите обмени? Натисни тук: https://smokinya.com/testimonials/


ЦЕНА И РАЗХОДИ
Няма такси, всичко е покрито от програма Европейски корпус за солидарност на ЕК.

ИЗИСКВАНИЯ

  • Да си на възраст между 18 и 30 години.
  • Да имаш желание за участие в международен доброволчески проект.
  • Да имаш нагласа за учене и желание да бъдеш част от екип.
  • Да имаш желание да предприемеш риск и да излезеш от зоната на комфорт
  • Да имаш желание за приключение и обичаш да научаваш нови неща с хора от цял свят.

За въпроси и запитвания: info@smokinya.com.

Нашият бюлетин във вашата поща.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

 

 

Какво е това доброволчество?