Smokinya Club – A piece of Christmas magic

fullimagename


Коледа е една приказна част от годината която предоставя възможности пред всеки от нас да подаде ръка за помощ към някого друг в момент в който те не очакват. Дар е не само да да получиш, но и да дадеш.

Пожелай и бъди част от нашата Коледна изненада за деца с увреждания! Ние имаме нужда от помощ с приготвянето и опаковката на подараците им.

Присъединете се за към нас за една забавна вечер на правене на подараци. Ние имаме налични материали като цветни хартии, естестени материали, вълна, художествени пособия, орнаменти и други, които можете да изпозвате да направите подараци по образец или дайте свобода на вашето въображение.

Почуствайте и влезте в духа на Коледа. Донесете радост и щастие в живота на други хора.

Нашият екип ще Ви очаква на 2-ри декември, 2021 от 18:00 часа. Адреса на фондацията е улица Бетовен 12, Пловдив, ние се намираме на третия етаж на сградата.

Поради текущите здравни наредби моля регистрирайте своето участие тук

***************************************************************************************************************
 

https://smokinya.com/wp-content/uploads/2021/11/Smokinya_-club-a-piece-of-christmas-magic01.png

Giving pleasure to others is the greatest gift you can give yourself. Let´s use the most beautiful time of the year – the Christmas season – to give joy and happiness to people, who won´t expect it.

Let´s be part of a Christmas surprise for people with disability and help us preparing little Christmas presents for them.

We will provide craft materials such as colored paper, natural materials, wool, painting stuff and decorations and look forward to a nice craft evening with you. We will prepare some examples, but you are of course welcome to give free run to your creativity.

Let´s give away more than just a moment of happiness, bring joy to someone else and get into the Christmas spirit in a pleasant atmosphere.

The Smokinya Team will wait for you on the 2nd of December 2021 at 6pm at the Smokinya Attic (Ul. Beethoven 12, Plovdiv, third floor).

Due the regulation, and because Smokinya team wants to take care of you, register by filling in this FORM


 

This program is co-funded by the European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

 

 

 

 

 
 

Smokinya Club – A piece of Christmas magic
Tags: