Next Smokinya Club!

fullimagename

Здравейте!

Ние от фондация Смокиня бихме искали да ви поканим на нашата ежеседмична среща състояща се в четвъртък, 25-ти ноември от 18:00 часа . Адреса на фондацията е улица Бетовен 12, Пловдив, ние се намираме на третия етаж на сградата.

Целта на срещата е да ви предостави повече информация за проблеми възникващи в нашето ежедневие. За повече подробности, моля посетете ни на гореуказаната дата. Нашият екип ще ви очаква.

Моля регистирайте се тук
 
****************************************************************************************************************
 
New week, new Smokinya club event!

Next Thursday we will propose you a specific role play: the main objective is raise awarness on a contemporary emergency… but no more spoiler! Come to find it out!

Smokinya team waits for you Thursday 25 November, at 6:00 pm in the Smokinya Attic (Ul. Beethoven 12, Plovdiv, third floor).

Due the regulation, and because Smokinya team wants to take care of you, register by filling in this FORM

 
 
 
 

This program is co-funded by the European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

 

 

 

 
 
 

Next Smokinya Club!