Предизвикателство за социално промяна – включи се!

fullimagename


Искате да научите повече за ползите от нашите програми? Натиснете тук: https://smokinya.com/about/testimonials/


11-15 април 2019 г., България


Предизвикателство за социално промяна
11-15 април 2019 г.
Пловдив, София, Враца, Видин
Краен срок за кандидатсване: 7 април 2019 г.


Това е интензивна програма за учене чрез преживяване и създаване на решения на наболелите общностни проблеми. Изисква пълно внимание и участие.

Предизвикателството за социална промяна е уникален формат разработен, изграден, тестван и подобрен от сдружение “Фабрика за идеи”. Прочетете повече за формата и ползите, които можете да извлечете по-долу!

Създаването на топли връзки на солидарност между жители на градове и на заобикалящи ги села стана от основните фокуси на Фабрика за идеи през последните 2 години. Състоянието на градовете като живителни ядра и на селата около тях – като силно зависима периферия, но същевременно изолирана в културно отношение, създава все по-неравни условия за развитие и препитание.

Връзката между областен град и/ или най-близък до селата град и околните села е жизненоважна и можем да я подобрим – да си взаимопомагаме, да споделяме ресурси, знание и културни инициативи.

Затова тази година ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО за социална промяна ще бъде осъществено в 8 СЕЛА в 4 ОБЛАСТИ едновременно – Видин, Враца, Пловдив и София. Селата са Ново село, Иново – Видин; Косталево и Челопек – Враца; Долна Малина и Пожарево – София; Дряново и Манастир – Пловдив. От 11 до 15 АПРИЛ.

На 15 АПРИЛ всички екипи участници ще представят своите идеи за решение на местни проблеми във всяко от селата. Ще Ви изпратим допълнителна информация за местата и часовете на провеждане.

По време на Предизвикателството (11-15 април):

Фабрика за идеи и партньорските й организации по областни градове и села осигуряват менторска подкрепа, наръчник със социално-предприемачески и общностни инструменти и методи, комуникационна подкрепа и публично внимание към екипите участници и техните идеи.

След Предизвикателството 2019:

Ако екипът желае да продължи да развива идеята си, става част от IDEAS CAMP (месец май 2019 ) с ментори експерти и фондонабирателно събитие по време на международния форум за социална промяна чрез емпатия EMPATHEAST 2019 (октомври)!


Какво получава всеки участник, който се включи в Предизвикателство за социална промяна 2019?

= По време на Предизвикателството всеки екип получава менторска подкрепа и набор от инструменти за успешното прилагане на методологията “дизайн мислене”;

= Възможност за осъвършенстване на лидерски умения, развиване на иновативно мислене и работа в екип;

= Достъп до автентична среда и работа на терен с местна общност;

= Предизвикателството за социална промяна дава възможност на участниците да взаимодействат смислено и интензивно с всекиго от една общност – както и с организациите и институциите, от които зависи благоденствието й.

= За 4 дена те могат да дадат началото на решения, които ще се развиват търпеливо с помощта на местните занапред. В това взаимодействие те създават условия за по-устойчиви връзки на солидарност и взаимно учене.

За подробности, тук: Мисли извън табелите! Включи се до 7 АПРИЛ!.


Кандидатствай тук: Формуляр.
Краен срок за кандидатстване: 7 април 2019 г.

За подробности, тук: Мисли извън табелите! Включи се до 7 АПРИЛ!.

Следвайте “Смокиня” и тук:

https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

 

Предизвикателство за социално промяна – включи се!