Проект A.S.P.I.: Покана за Онлайн Среща на 20 юни


Здравейте,

 

С удоволствие ви каним да се присъедините към нашата онлайн среща на 20 юни, организирана в рамките на проекта A.S.P.I. (Agile Sustainability Practices and Innovation). Това е чудесна възможност за всички организации, които работят с младежи, да се запознаят с иновативни и гъвкави методологии за управление на проекти, включващи устойчиви решения.


Какво да очаквате от срещата:

– Представяне на проекта A.S.P.I. и неговите цели.
– Споделяне на най-добрите практики за управление на проекти.
– Дискусия за внедряване на устойчиви методи в работата на вашата организация.
 

Какво представлява изследователската фаза:

В момента провеждаме изследователската фаза на проекта, като търсим информация и начини да подкрепим младежките организации. Вашето участие ще бъде от съществено значение за събирането на данни и споделянето на най-добрите практики, които ще се използват за създаването на полезни и приложими ресурси.
 


Целта на проекта:

Проектът A.S.P.I. има за цел да революционизира управлението на проекти в организациите, работещи с младежи, като насърчава прилагането на гъвкави и устойчиви методологии. С участието си в този проект, вашата организация ще получи ценни ресурси и инструменти, които ще помогнат за подобряване на вашата работа и постигане на по-голямо въздействие в обществото.
 


Как да се включите::

Търсим поне 5 организации, които са готови да участват активно в нашата инициатива. Ако сте заинтересовани да участвате в онлайн срещата на 20 юни, моля, свържете се с нас на имейл info@smokinya.com или ни пишете директно на нашата страница в социалните мрежи.

 


Не пропускайте тази уникална възможност да се включите!

Проектът A.S.P.I. е съфинансиран от Европейския съюз.

This program is co-funded by the Erasmus+ program of the European Union.


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

 

Проект A.S.P.I.: Покана за Онлайн Среща на 20 юни