Smokinya club – Hiking on Youth hill


For EN ⬇️
😁 Здравейте, здравейте
☀️ Присъединете се към нас в този нов Клуб Смокин – отиваме на поход в Младежкия хълм!
📍 Къде? Младежки хълм , 4002 Пловдив | Натиснете тук за местоположение в Google Maps
🗓 ога? 21-ви септември
⏰ В колко часа? 18:30 ч
💧 Не забравяйте да вземете удобни дрехи за поход и бутилка вода!

Регистрирайте се тук:
👉 Кликнете тук


😁 Hello, hello
☀️ Join us in this new Smokinya club, we are going to hike in the Youth hill!

📍 Where? Halm Na Mladostta, 4002 Plovdiv | Click here for Google Maps location
🗓 When? 21th September
⏰ What time? 6:30 PM
💧 Don’t forget to bring comfortable clothes to hike and a water bottle!

Register here:
👉 CLICK HEREThis program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 


 

Smokinya club – Hiking on Youth hill
Tags: