Youth Exchanges “Aware Thinker” | Sharing Results

https://smokinya.com/wp-content/uploads/2023/06/smokinya-youth-exchange-aware-thinker-sharing-results-003.jpg


Тази статия е за Aware Thinker II Младежки обмен, който се проведе между 12-22 март 2023 г. в Кенингтън, Ашфорд, Великобритания. Целта на проекта беше да се създаде a здрава връзка със себе си и другите.

За да постигнем това, използвахме метод, наречен Кръг, описан от М. Скот Пек в неговата книга “Различният барабан”. По същество, методът е подобен на кръг за споделяне, който се провежда в край на дейностите за всеки ден, но е така се характеризира с набор от основни правила. Там са 3 минути мълчание в началото и край на всеки кръг, време, през което да изключете се от натоварената реалност и се съсредоточете върху това, което присъства в самия него при това момент. Няма определен ред, всеки участникът е свободен да изразява себе си когато са „подтикнати да говорят” – ан интуитивен подход, който се оказа невероятно ефективен. Има пълна конфиденциалност, което означава, че всичко казано в кръга, остава в кръга. Това помага за създаването на безопасно пространство. Участниците се насърчават да използвайте аз- зявления, когато говорят – малко толкова силен детайл, че преобрази начинът, по който общувам. Обикновено как кръг ще отиде за мен – ще седя спокойно и наблюдавай мислите ми за известно време.


https://smokinya.com/wp-content/uploads/2023/06/smokinya-youth-exchange-aware-thinker-sharing-results-002.jpg


Тогава в крайна сметка щеше да има мисъл, че грабва вниманието ми и го задържа, ума ми ще продължи да се връща към него отново и отново отново и нямаше да мога да се отърся от него. Това обикновено е придружено от определен натрупване на напрежение в тялото. Моето сърце ще започне да се състезава и дишането ми ще стават нередовни. Тогава знам, че аз трогнат съм да говоря. И щом го кажа на глас – огромно количество енергия щях да бъда освободен, вече нямаше да бъда закачен на тази мисъл. Щях да мога интегрирайте го много по-бързо и продължете напред. За съжаление, не е възможно да получите ползите от Кръга без всъщност преживявайки го. Надявам се, че тази статия може да предизвика известно любопитство относно метод и нямам търпение да го приложа в моя общност.


https://smokinya.com/wp-content/uploads/2023/06/smokinya-youth-exchange-aware-thinker-sharing-results-001.jpg


Website of the organizer: Abroadship


Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.


This program is co-funded by the Erasmus+ program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. // Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 
 

 
 

Youth Exchanges “Aware Thinker” | Sharing Results
Tags: