Smokinya Club – Opportunties 4U Worldwide

FOR EN scroll down ⬇️


😁 Здравейте!

Интересувате ли се от откриването на нови възможности по света за обучение, учене, работа, живот и т.н.? С вълнение ви каним за нашия предстоящ Клуб Смокиня „Opportunities 4U Worldwide“, в който ще споделим с вас невероятни възможности за безплатно обучение в чужбина, платени стажове, участие в курсове за обучение и младежки обмени, summit срещи, получаване на предложения за работа и много други.

Искате ли да научите повече за това как да получите напълно финансирани възможности по целия свят?

Четвъртък е идеалният ден за това в клуб Смокиня!

📍 Къде? ул. Бетовен 12, Пловдив
🗓 Кога? 6 април 2023 г
⏱️ В колко часа? 18:00ч

😄 Надяваме се да се видим в четвъртък!

🤔 Идваш ли?

👉 Регистрация: Кликнете тук

👉 Събитие във Facebook: Кликнете тук


⬇️⬇️⬇️⬇️ EN ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️


😁 Hello!

Are you interested to discover new opportunities around the world to study, learn, work, live, etc. so, We are exciting to invite you to our upcoming Smokinya club “Opportunities 4U Worldwide” Which we will share with you amazing opportunities to study abroad for free, get paid internships, attend fully funded Training courses, youth exchanges, get job offers, and much more.

Do you wanna know more about how to get fully funded opportunities worldwide?

Thursday is the perfect day for you to come at Smokinya Club!

📍 Where? Smokinya Attic – ul. Beethoven 12: Smokinya attic,4000 Plovdiv
🗓 When? 6th April, 2023
⏱️ What time? 18:00

😄 Book a date and we hope to see you at Thursday!

🤔 Are You coming?

👉 Sign up: CLICK HERE

👉 Facebook event: CLICK HERE


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club – Opportunties 4U Worldwide
Tags: