Smokinya cleaning activity

fullimagename

Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


Smokinya team visited and cleaned Plovdiv bike park last two months, and we are inviting YOU to join us!
13:00h, 17th of March
Bike Park Plovdiv – by the Wallride on the entrance


Smokinya cleaning event
Clean your environment save our planet!
Bags and gloves provided by Smokinya


За текста на български, моля скролнете надолу


Having a clean and safe environment is beneficial for everybody, but doing it is not an easy assignment. That is why we are inviting you to join the Smokinya team in our cleaning activities. Everybody is welcome, you just need to bring a good spirit and willingness to make a small difference. We will provide bags and gloves needed for cleaning. Spending some time in an open space is beneficial for everybody, especially if we can do something good for our environment.

Our planet is our only home, and the consequences of our destructive actions are visible all around it! One of many goals of the Smokinya Foundation is to raise awareness about ecological issues that are all around us.

Екипът на Смокиня отиде във велопарка в Пловдив преди 2 месеца и го почисти, а сега каним и вас да се присъедините!
13:00, 17ти март
Велопарк Пловдив – до рампата на входа


Събитие на Смокиня за почистване
Почистете околната среда и спасете нашата планета!
Ръкавиците и торбите ще бъдат осигурени от Смокиня.


Чистата и безопасна околна среда носи полза за всички, но осъществяването на тази идея не е лесна работа. Затова ви каним да се присъедините към екипа на Смокиня в нашето начинание за почистване. Всеки е добре дошъл, нужно е да донесете само добро настроение и желание да допринесете за малка промяна. Ние ще осигурим торбите и ръкавиците, необходими за почистването. Прекарването на време навън е полезно за всички, особено ако можем да направим нещо добро за околната среда.

Нашата планета е единствения ни дом, а последиците от разрушителни ни действия се виждат навсякъде около нас. Една от многото цели на Фондация Смокиня е да повишим осведомеността за проблемите, които ни заобикалят.


Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

Smokinya cleaning activity