Smokinya Club | Stand-up Comedy Evening


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/

🎤 Пригответе се за стендъп комедийна вечер на Смокиня Клуб! 🎉

📅 Четвъртък, 16 ноември
🕕 19:00ч
📍 Интернационален бар Баба Яга, ул. Свети Климент 7, Пловдив

 
Готови ли сте да разкриете комедийния си талант? Клуб Смокиня ви кани на вечер, изпълнена със смях, забавление и забавни моменти.

Присъединете се към нас за една вечер на аматьорска стендъп комедия, където ВИЕ излизате на сцената. Всеки е добре дошъл да сподели своя уникален хумор. Светлината на прожекторите е ваша за до 10 минути, така че пригответе най-добрите си шеги и забавни истории.
 

🎟️ Входът е СВОБОДЕН, така че съберете приятелите, семейството и колегите си за вечер, посветена само на смях!

🏆 Чувствате ли се конкурентен? Ще имаме забавно гласуване на публиката в края, за да изберем комика на вечерта „Изборът на публиката“!

 
Това е вашият шанс да покажете своите комедийни умения на български или английски език.

Ще се видим на 16 ноември от 19:00 часа! 🎭


🎤 Get ready for a Smokinya Club’s Stand-Up Comedy Evening! 🎉

📅 Thursday, November 16th
🕕 19:00
📍 Baba Yaga International Bar, ul. Sveti Kliment 7, Plovdiv

 
Are you ready to unleash your inner comedian? Smokinya Club invites you to a night filled with laughter, fun, and hilarious moments.

Join us for an evening of amateur stand-up comedy where YOU take the stage. Everyone is welcome to share their unique humour. The spotlight is yours for up to 10 minutes, so bring your best jokes and funny stories.
 

🎟️ Admission is FREE, so gather your friends, family, and colleagues for a evening dedicated for laugh only!

🏆 Feeling competitive? We’ll have a fun audience vote at the end to crown the “Audience’s Choice” comedian of the night!

 
This is your chance to showcase your comedic skills either in Bulgarian or English.

See you on November 16th at 19:00! 🎭


Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

By applying to this course you take responsibility and risks. Inform yourself about the regulation and potential risks. Smokinya Foundation cannot be held liable for any of the potential risks, and this post is only for informative and popularising purposes.

This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club | Stand-up Comedy Evening
Tags: