Smokinya Club | Smokinya Quiz


С радост ви каним на предстоящия ни Смокиня клуб – “Smokinya Quiz”. В тази викторина ще имате възможност да проверите знанията си за Европа и нейната история и култура, като отговаряте на въпроси с играта Kahoot.

📅 четвъртък, 30 ноември
🕕 18 ч.
📍 Смокиня офис | ул. “Бетовен” 12, Пловдив

Очакваме с нетърпение да се присъедините към нас за една вълнуваща игра, изпълнена с информация за Европа. Не се колебайте да поканите приятели и колеги, които могат да се възползват от това ценно учебно преживяване.

Формуляр за регистрация:
👉 НАТИСНЕТЕ ТУК

Ще се видим на 30 ноември от 18:00 часа!


We are excited to invite you to our upcoming Smokinya club “Smokinya Quiz”. In this Quiz game, you will have the chance to test your knowledge about Europe and its history and culture by answeing for questions with Kahoot game.

📅 Thursday, November 30th
🕕 18:00
📍 Smokinya office | ul. “Beethoven” 12, 4000 Tsentar, Plovdiv

 

We look forward to having you join us for an exciting game full with info about Europe. Feel free to invite friends and colleagues who may benefit from this valuable learning experience.

Registration Form:
👉 CLICK HERE

See you on November 30th at 18:00!


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/

Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

By applying to this course you take responsibility and risks. Inform yourself about the regulation and potential risks. Smokinya Foundation cannot be held liable for any of the potential risks, and this post is only for informative and popularising purposes.

This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club | Smokinya Quiz