Clean-up event 27th of September

fullimagename


For English below
Хей, хей! 😊😉
На 27 септември (вторник) от 16:00 ч. фондация “Смокиня” ще организира редовна дейност “Събитие за почистване”. Този път ще организираме събитието в Байк парка.

Ще ви осигурим всичко необходимо за почистването: ръкавици, найлонови торбички и дезинфектант за ръце.
*****************************************************************************************************************
Hey hey! 😊😉
On the 27th (Tuesday) of September at 16:00, Smokinya foundation will organize a regular activity “Clean up event”. This time we will organize the event in the Bike park.

We will provide you with everything for cleaning: gloves, plastic bags, and hand sanitizer.


 

 

 

 

 

Clean-up event 27th of September
Tags: