Европейски корпус за солидарност: Имаш вълнуваща идея?

smokinya_european-solidarity-corps-do-you-have-an-idea_013.jpg


Научи повече за ползите от нашите курсове тук!


16 октомври 2018 г., 13:00 ч. българско време – отворена покана за подаване на проектни предложения


Европейски корпус за солидарност: Имаш вълнуваща идея?
Нека я осъществим заедно!

Фондация “Смокиня” следи новостите в младежкия сектор в Европа и с официалното стартиране и обявяване на първата покана за проекти по програма Европейски корпус за солидарност искаме да предоставим възможност на младите в България да се възползват от възможностите да придобият важен и полезен опит, умения и компетентности.

Вчера, на 10 авг. 2018 г. официално бе даден старт и бе отворена програмата за подаване на проектни предложение. Европейският корпус за солидарност (ЕКС) е новата програма, която придоби доброволческите дейности, които досега бяха известни под името Европейска доброволческа служба (ЕДС или EVS) и част от програма Еразъм+.
В рамките на ЕКС вече има много нови възможности и много по-голям бюджет (375,6 млн. евро за 2018-2020 г.).

smokinya_european-solidarity-corps-do-you-have-an-idea_005.jpg

Фондация “Смокиня” обединява младежки работници, треньори, коучинг експерти и опитни консултанти в младежкия сектор. Екипът ни е координирал над 70 проекта в партньорство за последните 6 години, имаме акредитация и етикет за качество за ЕКС, подпомогнали сме в личностното и професионалното развитие над 260 млади хора от България (прочетете някои от отзивите тук).
Считаме че новата програма ЕКС дава огромни възможности за младите в България и Европа и единственото, което е нужно, е опитен и надежден партньор, за да развиете своите идеи и те да станат реалност.

Ето накратко какви са програмните посоки, по които можете да кандидатствате:

  1. Доброволчество
  2. Стажове и работа
  3. Проекти за солидарност

За да подаване и управлявате проекти по ЕКС ви е нужна акредитация, или етикет за качество. Акредитация за доброволческа, или ЕДС организация е валидна, а организациите, които нямат такава, трябва да подадат заявление за етикет за качество. Това гарантира, че участващите в програмата страни имат капацитет и са запознати особеностите на международните европейски проекти, доброволчеството и ученето чрез преживяване.

За повече информация прочетете надолу или директно в наръчника (посочен е надолу).
Пишете ни, за да разберете добре програмата и възможностите, които тя дава, или да си запишете консултация: info@smokinya.com.


Какво е доброволчество?

Доброволчеството дейност е дейност на солидарност, която придобива формата на доброволна неплатена работа за период до дванадесет месеца. Тя предоставя на младите хора възможността да допринасят за ежедневната работа на организациите в дейности за солидарност в полза за обществото, в които се извършват проектът.

Доброволчеството помага да се преодолеят важни обществени предизвикателства и да се отговори на потребностите на местните общности. Тя също така дава възможност на младите хора да придобият полезен опит, умения и компетенции за тяхното лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, като по този начин подобряват тяхната пригодност за заетост и активно гражданство.

Какви са възможните дейности в доброволческите проекти?

  1. Индивидуално доброволчество за млади хора между 18 и 30 г., осигуряващо минимум 30, максимум 38 часа на седмица за период от 2 до 12 месеца. Може да бъде:

– трансгранично;
– в страната на жителство.

  1. Доброволчески екипи – от 10 до 40 участника в дейности от 2 седмици до 2 месеца. Възраст между 18 и 30 г.

Тези възможности включват предварителни срещи за планиране, както и допълващи дейности, които са добре аргументирани и нужни.

Горните дейности могат да бъда осъществени под формата на три вида проекти: Доброволчески проекти, Доброволчески партньорства и Доброволчески екипи в приоритетни области.


Какво са стажовете и работата?

Стажовете и работните места са дейности за солидарност, които предоставят на младите хора възможности за работа или заетост, като им помагат да повишат уменията и опита си, като по този начин улесняват тяхната пригодност за заетост и преход към пазара на труда.

Стажовете и работните места ще бъдат достъпни за голямо разнообразие от профили и ще обхващат широк спектър от умения. Всяка професия, независимо от това дали тя изисква висококвалифицирани работници или нискоквалифицирани работници, и независимо от сектора, към който принадлежи, може да се разглежда като дейност, свързана с солидарност, при условие че естеството и / или обхватът на тази конкретна дейност отразява ясното желание да се отдаде на общото благо и да служи на другите.
Даването на възможност на младите хора да предлагат своите умения и мотивация да се справят с предизвикателствата на обществото, като същевременно се издържат, може да бъде целта на всяка организация, независимо от нейната правна форма или сектор на дейност.

Какви могат да са дейностите в сферата на стажовете и работата?

  1. Стажове: стажът на ЕКС е период на работна практика на пълен работен ден (в съответствие с националното законодателство) от 2 до 6 месеца. Допустимите дейности за стаж трябва да отговарят на следните условия: а) се възнаграждават от организацията, отговаряща за стажа; б) включва компонент за учене и обучение, който да помогне на участниците да придобият подходящ опит с цел развиване на умения, полезни за личното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците; в) се основават на писмено споразумение за стаж, сключено в началото на стажа; г) трябва да бъдат ясно отделени от доброволчеството, както от финансова, така и от организационна гледна точка, и никога да не водят до заместване на работата.

  2. Работа: Работата на ЕКС е дейност на солидарност, предприета за пълен работен период (в съответствие с националното законодателство) с минимална продължителност от 3 месеца, която се изплаща от участващата организация, наемаща участника. Няма определена максимална продължителност за трудовия договор, но финансовата подкрепа, предоставена чрез Европейския солидарен корпус, е ограничена до 12 месеца.

Стажовете и работата могат да бъдат:
– трансгранични;
– в страната на жителство.


Какво е проект за солидарност?

Проект за солидарност е национална инициатива за солидарност инициирана, разработена и осъществена от самите млади хора за период от 2 до 12 месеца. Тя дава на група от минимум пет млади хора шанс да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да донесат положителна промяна в местната си общност.
Участието в проект за солидарност е важно неформално обучение, чрез което младите хора могат да подобрят своето лично, образователно, социално и гражданско развитие.

Най-лесно такава инициатива може да бъде планирана и в сътрудничество с опитна организация. Младежката група, която планират проект за солидарност, може да потърси подкрепа от фондация “Смокиня”. Организацията може да подаде заявление от името на групата към ЕКС за безвъзмездна помощ. Ролята на фондацията ще бъде главно административна, за да подпомогне групата в административните и финансовите задачи на жизнения цикъл на проекта. Тя обаче може да предложи подкрепа и насоки за идентифициране и документиране на резултатите от обучението.

Младите хора, осъществяващи проект за солидарност, могат да бъдат подкрепени от коуч. Коучът е ресурсна личност, която може да има младежки трудов опит, за да подкрепи младите хора и тяхното участие. Коучът ще остане извън рамките на проекта, но може да подкрепи групата младежи при подготовката, изпълнението и оценката на техния проект въз основа на потребностите на групата. Коучът ще улесни и насърчи качеството на учебния процес и да помогне за идентифицирането и документирането на учебните резултати в края на проекта. Коучът не може да бъде мениджър на проекта, консултант, член на групата или юридически представител на проекта.За повече информация прочетете директно в наръчника (посочен е отдолу).
Пишете ни, за да разберете добре програмата и възможностите, които тя дава, или да си запишете консултация: info@smokinya.com.


Отворена покана за проекти по програма Европейски корпус за солидарност
Краен срок за електронно подаване на проектите: 16 октомври 2018 г., 13:00 ч.
Обхват: ЕС, страни партньори и страни съседки.

Участващи страни: Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom.

Страни партньори: Liechtenstein, Iceland, Norway, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey.

Страни партньори, съседки на ЕС: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, Territory of Russia as recognised by international law.


Полезни връзки (актуални към 08.09.2020 г.):

Ресурси.

Как да кандидатстваме?

Доброволчески дейности

Работни места и стажове

Проекти за солидарност (за младежки неформални групи)

Знак за качество (акредитиране)

Сайт на Корпуса за солидарност

Сайт на българската Национална агенция за ЕКС

Стари съобщения и връзки:

Пълен текст и наръчник на програма ЕКС

Официален сайт на ЕКС

Портал за кандидати

Информация за организации

Новина на Агенция фокус

Новина на БТА

Национална агенция Център за развитие на човешките ресурси координираща ЕКС на национално ниво


ВАЖНО! Първо прочетете наръчника за успешно кандидатстване.


Научи повече за ползите от нашите курсове тук: https://smokinya.com/about/testimonials/

Пишете ни за допълнителна информация или консултация: info@smokinya.com.

Абонирай се за нашите известия!

Открийте ни също тук:

https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

 

Европейски корпус за солидарност: Имаш вълнуваща идея?