Обучение и коучинг

smokinya_activities_008
In English


Екипът на Фондация “Смокиня” кани Вашата организация на пътешествие към превъзходство.


Нашите капацитет и умения ни позволяват успешно да подпомагаме личния и екипен обучителен процес.
Разполагаме с богато разнообразие от методи, с които да изследваме, разграничим и разпознаем съществуващите ресурси и възможните ограничения във Вашата среда. Във втория случай виждаме възможност за експеримент, за нови познания и израстване.

Това е път към познанието на нови компетентности и прозрения, съвместяване на знания, умения и нагласи в посока към раждането на дългосрочно превъзходство и постигане на желание резултати.
Нека се свържем с дълбоките вътрешни ресурси на предприамачеството, творчеството и спонтанността.

От позицията ни да подкрепяме личности, екипи и организации към свят, който работи за всички, ние предоставяме следните услуги:

– Коучинг
– Изграждане на екипно превъзходство
– Обучения за изграждане на умения
– Програми за личностно и организационно развитие

Инструментите, които използваме, за да Ви осигурим персонализирани коучинг или обучение, и, които ще Ви доведат по-близо до желаните Ви резултати и мечти, са:

– Евристичен коучинг
(системен подход и организационни констелации; соматичен коучинг, НЛП коучинг)
– Направлявано учене чрез преживяване
– Фактологична оценка

Ние вярваме в потенциала, притежаван от личностите и екипите, които съставят една организация.
Това, което предлагаме, е изследователско пътешествие и трениране на трайни навици към пълен потенциал и капацитет.

Ще Ви подкрепим да създадете повече успехи в организацията Ви чрез:

– Осветляване на скритите потенциал и динамика в организационната Ви система
– Създаване на осъзнатост, разпознаване на и освобождаване от ограничаващи модели
– Предприемане на действие и създаване на желани резултати
– Виждане на възможности, а не ограничения
– Повишаване на творчеството и спонтанността
– Предоставянe на персонализирани програми и инструменти, както и последващи дейности


Изглежда Ви, звучи Ви и усещате всичко това за привлекателно?

Свържете се с нас, за да проучим заедно обстоятелствата и да изградим страхотна програма за Вас
сега!


smokinya_hp_006.jpg


 

Обучение и коучинг