Smokinya Club – Communication Styles

FILENAMEHERE


For EN ⬇️

🧐 Искаш ли да разбереш силните и слабите си страни в общуването?
🧐 Искаш ли да разбереш повече за характера си според начина, по който общуваш?
🧐 Или просто търсиш какво да правиш следващия четвъртък?

Ако да – имаме перфектното решение за ТЕБ! 😎

💬 Следващата седмица ще имаме клуб “Смокиня”, в който ще си говорим за различните стилове на общуване, а ти ще имаш възможност да направиш тест, който ще разкрие какъв тип личност си ТИ!

Къде?📍офисът на “Смокиня” – ул. Бетовен 12
Кога? 🗓 31 август
В колко часа? ⏰ 18:00

Не се колебайте, запишете се сега!

👉 Регистрирайте се тук

Ще се видим в четвъртък 🔥


🧐 Do You want to know Your strength and weakness in Your communication?
🧐 Do you want to know more about Your character according to the way You communicate?
🧐 Or simply You are looking what to do next Thursday?

If Yes – we have a perfect solution for You! 😎

💬 Next week we will have Smokinya Club where we will talk about different styles of communication and You will have a chance to do a test that will reveal which type of personality are You!

Where?📍Smokinya Attic – ul. Betoven 12

When? 🗓 31 August

What time? ⏰ 18:00

Don’t hesitate, apply now!

👉 CLICK HERE

See You on Thursday 🔥


Thanks to everybody for coming! We hope You learn new interesting informations about Your communication style!

See you at the next events,
Smokinya Team ❤️


FILENAMEHERE


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club – Communication Styles