Smokinya Club – Football Match


FOR EN ⬇️

😁 Здравей, здравей

☀️ Навън става все по-топло, ето защо това е идеалният повод да прекарате свободното си време на чист въздух. Това е и чудесна възможност да спортувате и да подготвите тялото си за лятото!

Този път екипът на Смокиня Ви кани да дойдете да поиграете футбол в Младежкия център! Без притеснения, не се изискват футболни умения – всички сме аматьори.

Къде?📍 Младежки център – Ясна поляна 18, Пловдив
Кога? 🗓 24 май
В колко часа? ⏰ 15:30

💧 Не забравяйте да вземете спортни дрехи и бутилка с вода!

Регистрирайте се тук:
👉 Кликнете тук


😁 Hello, hello

☀️ Outside it’s getting warmer, that’s why it’s a perfect occasion to spend free time on the fresh air. This is also a great possibility to do some sport and prepare Your body for summer!

This time Smokinya Team invites You to come to play football at Youth Centre! Don’t worry football skills are not required – we are all amateurs

Where?📍 Youth Centre – 18 Yasna Polyana, Plovdiv
When? 🗓 24th May
What time? ⏰ 15:30

💧 Remember to take sports clothes and water bottle

Register here:
👉 CLICK HERE


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 


 

Smokinya Club – Football Match