ENCORE – Обучение в Унгария, резултати

smokinya_encore-training-course-in-hungary_003.jpg


4 – 13 август 2017, Унгария


ENCORE, международен обучителен курс относно инструменти и умения за подобряване на междусекторната комуникация
4 – 13 август 2017
Будапеща, Унгария
Страни партньори: България, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Кралство Нидерландия, Румъния, Словакия, Испания, Турция, Великобритания


След като участваха в проекта ENCORE в Унгария, нашите участници написаха статия и създадоха въпросник, с които можете да откриете какъв е предпочитаният от вас комуникационен стил.
Повече за проекта може да прочетете на посочената препратка по-долу, а сега прочетете статията и открийте своя стил чрез въпросника. Благодарности към организаторите Qualitimpact Informal Group​!

Статия: http://pohodut.org/?p=1256
Въпросник: https://goo.gl/HFRVts


Допълнителна информация:
https://smokinya.com/2017/06/encore-training-course-in-hungary/

https://www.facebook.com/smokinyafoundation/posts/1919447071642913

http://pohodut.org/?p=1256

Повече информация: Информационно писмо

Уебсайт на организаторите: Qualitimpact informal group

Открийте ни също и тук:

https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

Това обучение беше изпълнено с финансовата подкрепа на програмата за младежка образователна мобилност.

smokinya_Erasmus_logo_000.jpg


 
 

ENCORE – Обучение в Унгария, резултати
Tags: