Smokinya Club – Polish Cultural Event

FILENAMEHERE


FOR EN ⬇️

Cześć wszystkim! ❤️

Този четвъртък ще има още едно културно събитие – този път за Полша! 🇵🇱

Това е отлична възможност да опознаете традициите, езика, обичаите и дори да опитате традиционната храна от държавата на единия от международни ни доброволци. 🔥

Къде?📍 Smokinya Attic – ул. Бетховен 12
Кога? 🗓 18 май
В колко часа? ⏰ 18:00

😎 Запазете датата, запишете се и се надяваме да се видим в четвъртък!

👉 Регистрирайте се тук

Do zobaczenia! 😍


Cześć wszystkim! ❤️

This Thursday there is gonna be another Cultural Event – this time about Poland! 🇵🇱

This is a perfect opportunity to explore traditions, language, customs and even try food from one of our international volunteers country. 🔥

Where?📍 Smokinya Attic – ul. Betoven 12
When? 🗓 18th May
What time? ⏰ 18:00

😎 Book the date, sign up and we hope to see you at Thursday!

👉 Register here

Do zobaczenia! 😍


Thanks to everybody for coming! I hope You learn new interesting informations about Poland and You enjoyed the presentation and food!

See you at the next events,
Smokinya Team ❤️This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club – Polish Cultural Event
Tags: