Support us

smokinya_hp_002

Подкрепа е нужна винаги и тя има различни лица – доброволчество, про-боно услуги, дарения в натура или парични такива, материали. Винаги може да бъдете наши посланици, които разпространяват новините за нашата работа. В случай, че времето, мястото и обстоятелствата са такива, че не можете да се въвлечете активно, можете да ни изпратите вашето дарение. Ето и причина, заради която си струва: Създаване и управление на управляван от младежи обучителен и доброволчески център до 2021 г.

Support is always needed and it can have many different faces – volunteering, pro-bono services, in-kind, financial donation, materials. You can also always be our ambassador spreading the word of our work, too.
In case time, place and circumstances are so that you cannot involve, you can send us your donation.
Here’s a reason why: Creating and managing a youth-run training and volunteering centre by 2021


Описание / Description Сума
Дарение за обучителен център / Donation for training centre
Можете да въведете различна сума в полето / You can input a different number in the box
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Smokinya Foundation // Фондация Смокиня
Municipal Bank, Denkoglu branch // Общинска Банка, ФЦ Денкоглу
Sofia, 28 Denkoglu Str. // гр. София, ул. Денкоглу 28
IBAN BG14SOMB91301060274901 (BGN)
BIC: SOMB BGSF
Reference: Training centre // Основание: Обучителен център


Или ни изпратете сума директно по PayPal // Or send us directly through PayPal clicking the button below.
 

Присъедини се и научи какво казват за нашите програми.

Join us and find out what others say about our programs.