Medical University of Pleven | Workshop


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


На 30. ноем. 2023 г. екип от фондация “Смокиня” посети “Асоциация на студентите по медицина – Psych Society” при Медицински университет Плевен.

Повод за посещението беше покана отправена от “Асоциация на студентите по медицина – Psych Society” към “Смокиня”. Темата беше да проведем кратко обучение и работилница за комуникационни умения за медицински специалисти.

Поставихме си за цел:

Да повиши осведомеността относно комуникационните компетенции на студентите по медицина, като им даде възможност да установят ефективни взаимодействия с пациенти и колеги здравни специалисти.

В рамките на 3 часа успяхме да проведем няколко кратки презентации с последващи интерактивни занимания, в които студентите имаха възможност да дисктурита, рефлектират, споделят и открият добрите стратегии за общуване в професионалните им занимания и практика.

Програмата и темите бяха, както следва:

1. Въведение и оформяне на контекста

2. Стилове на общуване (DISC и VAK)

3. Умения за невербална комуникация

4. Справяне с трудни разговори
а. Справяне с ядосани или разстроени пациенти:
b Стратегии за деескалация
c. Конфликти и DISC

5. Заключение, дискусия и споделяне на ресурси


Останахме приятни изненадани от домашно приготвени храна и десерт, с които “Асоциация на студентите по медицина – Psych Society” ни нагостиха по време на кафе паузата.

Благодарим за гостоприемството и се надяваме, че ще можем скоро да направим още подобни обучения с “Асоциация на студентите по медицина – Psych Society” в Плевен!


 
 

Medical University of Pleven | Workshop