Smokinya Club – Kahoot Quiz

Smokinya_smokinya-club-kahoot-quiz_001


FOR EN ⬇️

Какво планирате за следващия четвъртък?
Нищо? 🥱

Супер, каним ви на супер Kahoot куиз! Бъдете подготвени за доста трудни въпроси включени в куиза🔥

Къде?📍офисът на Фондация Смокиня, ул. Бетовен 12
Кога? 🗓️ 17 август
В колко? ⏰ 18:00ч

Нека най-добрият победи!! 🏆

Регистрирайте се тук👇
https://forms.gle/uhu6a4VRdcNio6RM8

Ще се видим в четвъртък! 🍃


Hey!

What are you plan for the next Thursday?
Nothing? 🥱

Cool, we invite you to a super Kahoot Quiz! Be ready a lot of tricky questions will be in the quiz. 🔥

Where?📍Smokinya Attic, ul. Betoven 12
When? 🗓️ 17th August
What time? ⏰18:00

May the best win!! 🏆

Register here👇
https://forms.gle/uhu6a4VRdcNio6RM8

See You on Thursday!🍃


Smokinya_smokinya-club-kahoot-quiz_002

Thanks for all people who came, we had great time!! 8 people came to our Attic ❤️
Congrats to Gosia who win the quiz! 🥇


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Smokinya Club – Kahoot Quiz
Tags: