Предприемаческа програма за младежи от Пловдив, Пазарджик и Стара Загора

smokinya_entrepreneurship-programme-plovdiv_001


Искате ли да научите повече за ползата от нашите обучения? Натиснете тук: https://smokinya.com/testimonials/


Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организира безплатно обучение по предприемачество в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Европейското икономическо пространство по програма „Младежка заетост“.

 

За програмата могат да кандидатстват младежи в неравностойно положение на възраст между 18 и 29 години от областите Пловдив, Пазарджик и Стара Загора, които са завършили средно образование и имат идеи за започване на собствен бизнес.

 

Повече информация може да намерите тук.

 

 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

 

Предприемаческа програма за младежи от Пловдив, Пазарджик и Стара Загора