Дигитална Работилница 101 – „Как да използваме търсенето с Google?“

Digital Workshop 101 - How to Google - Title

Click here for English


Научи за ползите от нашите програми тук: https://smokinya.com/testimonials/


“Клуб Смокиня” седмична среща всеки четвъртък
21 окт. 2021 г.
18:00 ч.
Фондация “Смокиня”, ул. “Бетовен” №12, Пловдив 4000
Регистрирай се тук: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA


Дигитална Работилница 101 – „Как да използваме търсенето с Google?“

След 21 години на 21ви век едно е ясно – компетентността в дигиталния свят е нещо, от което всички имаме нужда през следващите години!

Като най -популярната и успешна съществуваща търсачка, търсенето с Google предоставя огромен набор от информация само на няколко кликвания разстояние от нас.

Използването на търсенето с Google е сравнително лесно, въвеждате вашия въпрос, интерес, съсед, работодател, кликвате върху бутона за търсене и той ви предоставя десетки, стотици и хиляди резултати. Ха, това е лесно, но така ли е наисина?
Digital Workshop 101 - How to Google - Graphics

Instagram @businessweek

Работата е там, че търсенето с Google предлага много повече функции, отколкото обикновен потребител използва.

Присъединете се към нас на 21 октомври от 18:00 часа и открийте какво наистина е там, скрито зад завесите на най-мощния инструмент в интернет.

Регистрирай се тук: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA
Къде да дойда? ТУК! (https://g.page/smokinyafoundation?share)


Повече информация за “Клуб Смокиня”:

https://smokinya.com/smokinya-club/
https://smokinya.com/2021/05/smokinya-club-1st-event/
https://smokinya.com/2021/07/smokinya-club-creativity-workshop/

Научи за ползите от нашите програми тук: https://smokinya.com/testimonials/


Целта на регистрацията е да гарантираме добра организация, приятно преживяване за посетителите и чиста, здравословна и безопасна среда в условията на пандемия.
Регистрирай се тук: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA

Абонирай се за бюлетина.


Digital Workshop 101 – ‘How to use Google search?’

After 21 years of the 21st century, one thing is clear – competencies in the digital world are something that we all need for the years to come!

Being the most popular and successful search engine out there, Google search provides a huge vault of information just a few clicks away from us.

Using the Google search is fairly easy, you type in your question, interest, neighbor, employer, you click on button search and it provides you with tens, hundreds, and thousands of results. Huh, that is easy, or is it?
Digital Workshop 101 - How to Google - Graphics

Instagram @businessweek

The thing is that Google search offers much more features than an average user puts in use.

Join us on the 21st of October at 18:00, and discover what is really out there, hidden behind the curtains of the most powerful tool on the internet.

Register now: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA
Where to come? HERE! (https://g.page/smokinyafoundation?share)


More information about Smokinya Club:

https://smokinya.com/smokinya-club/
https://smokinya.com/2021/05/smokinya-club-1st-event/
https://smokinya.com/2021/07/smokinya-club-creativity-workshop/

Learn more about our programs: https://smokinya.com/testimonials/


The purpose of registration is to ensure good organization, a pleasant experience for visitors, and a clean, healthy, and safe environment in a pandemic.
Register here: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA

Subscribe to our newsletter.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

Дигитална Работилница 101 – „Как да използваме търсенето с Google?“
Tags: