Проект Greenspiration – Участници споделят

smokinya_greenspiration-youth-exchange-in-romania_002.jpeg


Научи за ползите от нашите курсове? Последвай линка: https://smokinya.com/testimonials/


Статия “За връзката между изкуството и природата”
От Гергана Михайлова и Марияна Горанова, участници в обмена в Румъния


Коя е допирната точка между изкуството и устойчивия начин на живот?
Колко силно вдъхновява трансилванската природа?
Какво е да пътуваш по програма “Еразъм+”?

На тези въпроси ми отговаря Гергана Михайлова, ученик от Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив.


Каква е допирната точка между устойчивост и изкуство?

Живеем във време, в което отпадъкът е нещо, за което все повече трябва да се говори и да се откриват нови начини той да се редуцира. Когато става въпрос за изкуство, границите не би трябвало да съществуват и точно поради тази причина може да се каже, че изкуството може да бъде повлияно от устойчивите практики, които всекидневно прилагаме. Не веднъж сме виждали произведения на изкуството направени от отпадъци и продадени за милиони. Това може да бъде един пример, колко всъщност е интересна темата на хората. Би било чудесно, ако стане практика при артистите да използват по-устойчиви материали и методи на творене, защото изкуството, като цяло е един огромен замърсител. В проекта видяхме множество примери и участвахме в работилници за създаване на изкуството от вече употребени материали, което за мен беше чудесен пример за това как мога да си разнообразя следобеда, без да хабя нови материали, а да претворявам вече използвани такива. Тези упражнения засилиха много силно креативността ми и ме провокираха да се опитам да гледам на вече използваната хартия, пластмаса и текстил по различен начин.

Какво ново научи по темата за креативността и рециклирането от този проект? Имаше ли много “уау“ моменти?

“Уау“ моментите бяха, когато наистина видях как наистина се получават удивителни продукти от на пръв поглед нищо не представляващи отпадъци. Участниците станаха много креативни и създадоха полезни, красиви или забавни творения. Беше впечатляващо да видим и да опитаме, та дори да успеем да преизползваме отпадъци и да ги превърнем в предмети със стойност.

Миеркуреа чук се намира в Трансилвания, много близо до планината. Природата успя ли да те вдъхнови?

Едно от заниманията ни беше land art или още изкуство,което създаваме в природата с материали, които можем да намерим там. Повечето участници направиха картини с клони и шишарки, събрани от гората, в която ни заведоха. Работихме в екип и направихме великолепни мандали, картина на човек в йога поза със всичките лъчи на енергия, различни животинки, нарисувани върху камъни с шишарки и листенца. Природата е мой огромен вдъхновител, а за това място мога да кажа,че е вълшебно. Препоръчвам ти да отидеш.

Би ли препоръчала на приятел да се включи в проект по “Еразъм +“?

Проектите по програма “Еразъм +“ са чудесна възможност за младите хора да развият себе си по най-добрият начин по метода на неформалното обучение. Аз съм участвала в два проекта, свързани с темата за устойчивия начин на живот и опазването на околната среда, като в двата проекта се засягаше практически изкуството и създаването на такова без отпадъци. Проектите ми въздействаха много вдъхновяващо и мотивиращо. Получих стабилна практична основа относно рециклирането и по-еко съобразният начин на живот и бих казала, че за мен темата вече е чувствителна. Но освен самите сесии по време на обученията е ценна и комуникацията между участниците от различните държави. Моментът, в който всички говорим на един език и се забавляваме, споделяме идеи, възгледи, споделяме за собствената си култура, учим един друг различни думи и споделяме частици от себе си е много красив момент. Вдъхновяващо е, а освен, че се запознаваш с нови хора, създаваш приятелства. Започваш да чувстваш хората като семейство, а това да знаеш, че имаш семейство навсякъде по света е безценно. Препоръчвам участието в проекти по Еразъм+ на всеки млад човек, който има смелостта да излезе от зоната си на комфорт и да се отдаде на новостите с усмивка.

Публикувано на: https://7factsmedia.wordpress.com/

Темите за опазването на околната среда и по-еко-устойчивият начин на живот са чувствителни и за мен е важно повече хора да осъзнаят проблема. Този блог е с цел да достави на читателите бързи и лесни за възприемане факти и примерни решения по темата.


Научи за ползите от нашите курсове? Последвай линка: https://smokinya.com/testimonials/


Още снимки от обмена:
https://www.facebook.com/bluemonkeyassociation/posts/399188051628395

https://www.facebook.com/bluemonkeyassociation/posts/396723075208226

https://www.facebook.com/bluemonkeyassociation/posts/395241852023015

https://www.facebook.com/bluemonkeyassociation/posts/394527528761114

Организаторите: Blue Monkey Association

This program was co-funded by the Erasmus+ program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

smokinya_logos-beneficiares-erasmus-left_en.jpg

 

Проект Greenspiration – Участници споделят
Tags: