Поемане на рискове – Сутрешно събитие

smokinya_risk-taking-morning-event_002.jpg


Научи за ползите от нашите курсове и събития: https://smokinya.com/testimonials/


5 май 2021 г., Пловдив
08:00 – 09:30 ч.
15 места с регистрация


Поемане на рискове – Сутрешно събитие
5 май 2021 г., Пловдив
08:00 – 09:30 ч.
Кафене “Пейка”
15 места с регистрация


*** EN below ***

Поемане на рискове

Кратко сутрешно събитие с тема и лека програма – на кафе, или чай.
Поемането на рискове е естествено човешко поведение – някои хора го правят повече, други по-малко – а трети избягват напълно (което е доста рисково!).

Нека пием по едно сутрешно кафе и да обсъдим какви рискове сме поемали и поемаме ежедневно. Например:
– относно личен живот (семейство, образование, взаимоотношения)
– относно работни начинания (започване на стопанска дейност, наемане на хора, инвестиране, орязване на разходите и т.н.)
– или други, които вие бихте споделили

Моля, регистрирайте се, местата са ограничени.
https://forms.gle/cKDbyNhy5dFjACw3A

Дискусия на страницата на събитието във ФБ Facebook event.

*** English ***

Taking risks

A short morning event with a theme and a light program – with a coffee or tea.
Taking risks is a natural human behavior – some people do it more, others less – and others avoid it completely (which is quite risky!).

Let’s have a morning coffee and discuss what risks we have taken and are taking on a daily basis. For example:
– in private life (family, education, relationships)
– in business ventures (starting a business, hiring people, investing, cutting costs, etc.)
– or other risks that you want to share about

Please, register – places are limited:
https://forms.gle/cKDbyNhy5dFjACw3A

Discussion on the event page in FB: Facebook event.

 
 

Поемане на рискове – Сутрешно събитие
Tags: